2. Technologie informatyczne

Wstęp

Pierwszym etapem projektu realizowanego w ramach tego podręcznika będzie wybór tematyki aplikacji. W zależności od dokonanego wyboru, dalsze zadania wykonywane w ramach projektu mogą nieznacznie różnić się od siebie.

Już umiesz: 

Z podręcznika dla szkoły podstawowej przypomnijcie sobie następujące rozdziały:
„Pojęcie i rodzaje systemów operacyjnych”,
„Elementy zestawu komputerowego”,
„Podstawowe działania w systemach operacyjnych”.

Temat projektu

Zastanówcie się, jaką aplikację interaktywną będziecie realizować w ramach zajęć. Może być to gra komputerowa, kalkulator lub aplikacja multimedialna prezentująca wybrane zagadnienia, np. z historii, biologii lub geografii. Przedyskutujcie z nauczycielem wasze pomysły i propozycje na ten temat.
Propozycje:
Sposób realizacji projektu zostanie omówiony na przykładzie aplikacji multimedialnej w formie przewodnika po miastach Polski. W przypadku realizacji zadania przez jedną osobę można go wykorzystać jako szablon do własnej aplikacji. Przy pracy w grupie możliwa będzie realizacja bardziej rozbudowanej aplikacji. Praca w grupie może więc być bardziej wydajna i efektywna. Możliwość koncentracji na węziej zdefiniowanych zagadnieniach, wykorzystanie ukierunkowanych zdolności członków grupy jak i wzajemna mobilizacja działań sprzyja powstawaniu lepszych projektów. Niezależnie od sposobu realizacji projektu, każde z zadań powinno obejmować:
 • tworzenie dokumentacji projektu,
 • prezentację koncepcji projektu,
 • opracowanie systemu wymiany informacji pomiędzy członkami grupy, lub pomiędzy uczniem i nauczycielem (wykorzystanie chmury),
 • projektowanie interfejsu aplikacji,
 • programowanie aplikacji,
 • analizę danych (bazy danych),
 • projekt strony internetowej promującej aplikację,
 • stworzenie promocji aplikacji w Internecie.

Zdefiniowanie podzadań

Przystępując do wykonania projektu, należy zdefiniować niezbędne zasoby, które będą potrzebne w dalszym etapie projektowania. Należy wybrać platformę informatyczną, a więc rodzaj komputera, oraz system operacyjny, który umożliwia jego obsługę, a także potrzebne urządzenia peryferyjne (skaner, kamera, aparat cyfrowy lub inne), które będą potrzebne do realizacji projektu. Przy pracy w grupie ważne jest też określenie zakresu prac, który powinien odpowiadać liczbie osób w zespole.
Liczba członków zespołu zależy zwykle od wielkości i stopnia skomplikowania zadania. Planując projekt informatyczny, należy opracować strukturę, która powinna powstać na podstawie rozdzielenia zadań dla pojedynczych członków zespołu w zadanym czasie (dla całego projektu mamy semestr).
W przypadku szacowania zadań profesjonalnego projektu informatycznego wprowadza się:
 • czas trwania projektu - realny czas w którym projekt powinien zostać ukończony (najczęściej podany w miesiącach)
 • nakład pracy – ilość środków potrzebnych na zrealizowanie zadania (najczęściej mierzone w osobo-miesiącach)
 • obciążenie ludzi – ile osób w funkcji czasu jest przydzielona do projektu
Koncepcję aplikacji i wybór platformy informatycznej dla projektu, należy zdefiniować odpowiadając na pytania określające projekt, które będą definiować kontekst i sposób użycia aplikacji.
 1. 1.
  OKREŚLENIE CELU – WIZJA TWORZONEGO SYSTEMU
 1. 1.
  FORMUŁOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH ZADAŃ
 1. 1.
  OKREŚLENIE ODBIORCÓW – UŻYTKOWNIKÓW
 1. 1.
  PRZEPROWADZENIE ANALIZY ZADAŃ I PRIORYTETÓW ZADAŃ
Odpowiedzi na te pytania będą stanowiły podstawę dalszych działań. Niech będą one drogowskazem dalszego działania. Ważne jest, by na każdym etapie pamiętać o postawionych celach, a wcześniej określone potrzeby pozwolą na odpowiednie zaprojektowanie stanowiska pracy.
Ponieważ projekt jest realizowany w grupie, odpowiedzi na pytania powinny zostać sformułowane na podstawie dyskusji wszystkich jej członków (burza mózgów)

Rodzaje licencji

Każdego użytkownika programu komputerowego obowiązują ściśle określone zasady, o których stanowi licencja - umowa między producentem (autorem lub wydawcą), a użytkownikiem, dotycząca zasad użytkowania produktu. Do najpopularniejszych licencji należą:
Freeware - są to programy, których można używać i rozpowszechniać za darmo. Nie wolno ich jednak sprzedawać, ani dokonywać w nich zmian, umieszczając wewnątrz na przykład własną reklamę. Mogą być rozpowszechniane wyłącznie w niezmienionej formie. Zazwyczaj aplikacje te nie nakładają na użytkownika obowiązku rejestracji. Niektóre programy posiadają jeszcze dodatkowo rozbudowaną wersję Pro, za którą trzeba już zapłacić.
Public domain - licencja „dla dobra publicznego”, czyniąca z oprogramowania własność ogółu, w myśl której autor lub autorzy oprogramowania zrzekają się praw do upowszechniania oprogramowania na rzecz ogółu użytkowników. Dozwolona jest dalsza dystrybucja oprogramowania bez zgody autora
Shareware - oprogramowanie udostępniane bezpłatnie do testów. Każdy potencjalny nabywca, przed podjęciem decyzji o zakupie, może gruntownie sprawdzić działanie, zazwyczaj w pełni funkcjonalnej, wersji.
Licencja GNU GPL (General Public Licence) lub po prostu GPL - zasady licencyjne określone przez konsorcjum Free Software Foundation. Jeśli ktoś wprowadza do obiegu oprogramowanie zawierające jakąkolwiek część podlegającą licencji GPL, to musi udostępnić wraz z każdą dystrybucją binarną jej postać źródłową.
Źródło: Piotr Grzyb „Licencjonowanie Oprogramowania” Portal php.pl - Marzec 2004