System pomocy dla e-podręczników

Wersja najnowsza (16)

"System pomocy dla e-podręczników” jest zbiorem podstawowych instrukcji i przykładów korzystania z różnych e-podręczników. Adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z e-podręczników: uczniów, nauczycieli, i rodziców. Dostęp do e-podręczników dla wszystkich użytkowników jest bezpłatny.

Spis treści