1.9.1. Arkusz kalkulacyjny

Nauczysz się: 

 • wprowadzić różnego typu dane do arkusza,
 • sformatować tabele w arkuszu kalkulacyjnym,
 • zaprojektować proste formuły z użyciem operatorów arytmetycznych i podstawowych funkcji,
 • kopiować komórki arkusza,
 • wykonać wykresy dla jednej serii danych.

Zadanie 1.9.1.1.

Za pomocą arkusza kalkulacyjnego zaplanuj przyjęcie urodzinowe dla swoich koleżanek i kolegów. Wykonaj tabelę zawierającą listę zakupów. Oblicz koszt tego przyjęcia. Artykuły na liście uporządkuj według alfabetu. Wyniki zilustruj na wykresie. Tabelę sformatuj według własnego pomysłu.
Jeśli masz problemy z którąkolwiek operacją, poszukaj odpowiednich informacji w podręczniku dla szkoły podstawowej.

Nauczysz się: 

 • projektować formuły z wykorzystaniem adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego,
 • wypełniać komórki arkusza serią danych,
 • wykorzystywać formatowanie warunkowe komórek arkusza,
 • blokować komórki arkusza,
 • projektować formuły z wykorzystaniem funkcji warunkowych,
 • projektować formuły zbudowane z zagnieżdżonych funkcji,
 • wykonywać wykresy na podstawie kilku serii danych,
 • modyfikować wykresy,
 • sortować dane na kilku poziomach,
 • filtrować dane tabeli,
 • konstruować tabele i wykresy przestawne,
 • przygotowywać arkusz do druku.