Słowniczek

HTML5

Język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.

znaczniki

Tekst umieszczony w nawiasach ostrych będący częścią składni języka HTML.

UTF-8

Uniwersalny system kodowania w pełni kompatybilny z ASCII.

encje

Sekwencje znaków za pomocą których można wstawić w dokumencie różne symbole.

białe znaki

Symbole, takie jak: spacja, tabulacja, nowa linia.