1.3.1. Wstęp

Nauczysz się: 

 • zdefiniować grafikę rastrową,
 • określić, czym jest piksel,
 • zastosować podstawowe narzędzia do tworzenia grafiki rastrowej,
 • zaznaczyć fragment obrazu za pomocą różnych technik,
 • skomponować grafikę ze skopiowanych, wklejonych i przekształconych fragmentów rysunków,
 • wykonać podstawowe operacje w warstwach,
 • dokonać retuszu fotografii w obszarze jednej warstwy,
 • zastosować podstawowe formaty zapisu plików grafiki rastrowej,
 • zastosować programy do automatycznego tworzenia kolażu.

Zadanie 1.3.1.1.

Sprawdź, czy potrafisz wykonać następujące zadanie. Pobierz zdjęcie przedstawiające jesienne liście.
W wybranym edytorze grafiki rastrowej:
 1. 1.
  Zmodyfikuj tak zdjęcie, aby wybrane zdjęcia liści pozostały w kolorze, zaś ich tło w odcieniach szarości.
 2. 2.
  Na kolejnych warstwach wprowadź nazwy drzew, z których te liście pochodzą. Dla ułatwienia są to: klon, buk, dąb, robinia.
 3. 3.
  Efekt swojej pracy scal w jedną warstwę.
Jeśli masz problemy z którąkolwiek operacją, poszukaj odpowiednich informacji w podręczniku dla szkoły podstawowej.
Pamiętaj, że ty jesteś twórcą końcowego efektu tego zadania. Przedstawione rozwiązanie może być jednym z wielu.

Nauczysz się: 

 • rozróżniać podstawowe modele barw: RGB, HSV i CMYK,
 • dobierać rozdzielczość obrazu do jego przeznaczenia,
 • obliczać i przeliczać rozdzielczość obrazu,
 • zmieniać rozdzielczość obrazu za pomocą programów graficznych,
 • wykonywać zaawansowany fotomontaż z wykorzystaniem wielu warstw,
 • wykonać graficzną kompozycję wektorową,
 • połączyć grafikę rastrową z wektorową.
Efektem ukształtowania umiejętności w tym zakresie może być wykonanie następującej grafiki.