1.5.1. Pojęcie sieci komputerowej

Już umiesz: 

Jesteś już użytkownikiem sieci komputerowej. Umiesz wyszukiwać informacje w Internecie i dysponować jego zasobami. Potrafisz korzystać z chmury cyfrowej. Ale czy wiesz, co to jest sieć, jak to się dzieje, że możesz połączyć się z Internetem, przesłać lub pobrać pliki, wysłać pocztę z załącznikiem?

Nauczysz się: 

W tym rozdziale dowiesz się, jakie są rodzaje sieci i w jaki sposób komputery porozumiewają się ze sobą. Dowiesz się również, w jaki sposób komputery są adresowane i co to jest domena. Nauczysz się, jak udostępnić zasoby twojego komputera innym użytkownikom sieci.
Sieć komputerowa to minimum dwa komputery połączone ze sobą kanałem transmisyjnym.
Kanałem transmisyjnym stanowiącym łącze między komputerami w sieci mogą być kable, linie telefoniczne, łącza światłowodowe, satelitarne, radiowe.
Z reguły do sieci komputerowej jest podłączonych więcej niż dwa komputery oraz inne urządzenia zewnętrzne sieciowe, np. drukarki, skanery.
Sieci komputerowe są tworzone w celu wykonywania, zadań takich jak:
  • wymiana plików między różnymi komputerami,
  • wspólne korzystanie z urządzeń zewnętrznych,
  • nadzór nad uprawnieniami do korzystania z zasobów sieci,
  • wykonywanie programów na innym komputerze,
  • komunikowanie się pomiędzy użytkownikami.
Twórcy sieci założyli pewne warunki, jakie musi ona zapewnić. Te warunki to:
  • gwarancja prawidłowej pracy sieci mimo awarii części połączeń i komputerów,
  • możliwość podłączania komputerów różnych typów,
  • automatyczne wykrywanie awarii i przesyłanie danych pozwalające na omijanie niesprawnych fragmentów sieci,
  • rozbudowa sieci poprzez podłączanie jednego komputera kolejnej sieci lokalnej.

Zapamiętaj

Sieć komputerowa to minimum dwa komputery połączone ze sobą medium transmisyjnym.