Odkryj, zrozum, zastosuj...

Matematyka

Wersja najnowsza (21)

Spis treści

 1. 1. Działania na liczbach
  1. 1.1. Działania pamięciowe i pisemne na liczbach naturalnych
  2. 1.2. Działania na ułamkach zwykłych
  3. 1.3. Działania na liczbach dziesiętnych
  4. 1.4. Mnożenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne
  5. 1.5. Zaokrąglanie liczb dziesiętnych
  6. 1.6. Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych
  7. 1.7. Praca z zestawami zadań
  8. 1.8. Działania na liczbach całkowitych
  9. 1.9. Rozwiązywanie zadań tekstowych
  10. 1.10. Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem
 2. 2. Figury płaskie
  1. 2.1. Powtórzenie wiadomości o figurach płaskich
  2. 2.2. Praca z zestawami zadań
  3. 2.3. Konstrukcja trójkąta o danych bokach
  4. 2.4. Rodzaje czworokątów i ich własności
  5. 2.5. Jednostki pola i ich zamiana
  6. 2.6. Obliczanie pól i obwodów trójkątów
  7. 2.7. Obliczanie pól i obwodów czworokątów
  8. 2.8. Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem
 3. 3. Matematyka w życiu codziennym
  1. 3.1. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe
  2. 3.2. Działania na liczbach dziesiętnych
  3. 3.3. Długość odcinka w skali
  4. 3.4. Prędkość, droga i czas
  5. 3.5. Procenty w życiu codziennym
  6. 3.6. Obliczanie procentu danej liczby
  7. 3.7. Gromadzenie i porządkowanie danych
  8. 3.8. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różny sposób
  9. 3.9. Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem
 4. 4. Wzory i rownania
  1. 4.1. Wyrażenia algebraiczne
  2. 4.2. Zapisywanie treści prostych zadań za pomocą równań
  3. 4.3. Rozwiązywanie równań
  4. 4.4. Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań
  5. 4.5. Stosowanie prostych wzorów
  6. 4.6. Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem
 5. 5. Figury przestrzenne
  1. 5.1. Sześciany i prostopadłościany
  2. 5.2. Graniastosłupy proste
  3. 5.3. Pole powierzchni prostopadłościanu
  4. 5.4. Objętość prostopadłościanu
  5. 5.5. Ostrosłupy
  6. 5.6. Walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych
  7. 5.7. Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem
 6. 6. Utrwalanie wiedzy
  1. 6.1. Zadania arytmetyczne
  2. 6.2. Zadania algebraiczne
  3. 6.3. Zadania geometryczne
  4. 6.4. Odczytywanie i interpretowanie danych
  5. 6.5. Praca z zestawami zadań część 1
  6. 6.6. Praca z zestawami zadań część 2
 7. 7. Matematyka z technologią informacyjną
  1. 7.1. Układ współrzędnych
   1. 7.1.1. Układ współrzędnych
   2. 7.1.2. Położenie - szachy
   3. 7.1.3. Położenie - oś liczbowa i układ współrzędnych
   4. 7.1.4. Położenie - mapa
   5. 7.1.5. Położenie - labirynt
  2. 7.2. Zadania z kalkulatorem
  3. 7.3. Geometria płaska
  4. 7.4. Geometria przestrzenna
  5. 7.5. Zadania z wykorzystaniem Internetu
  6. 7.6. Zabawy i gry komputerowe
 8. 8. Łamigówki logiczne
  1. 8.1. Łamigłówki rysunkowe
  2. 8.2. Tangramy
 9. Słowniczek