28 Sie

obserwator przyrody

Czy wiesz, co jest potrzebne, by zostać wnikliwym obserwatorem przyrody? Pomocne mogą się okazać: lupa, lornetka, luneta. W trakcie obserwacji warto zadać sobie następujące pytania: jaki jest cel obserwacji? co obserwuję? ile czasu potrzeba na dokonanie obserwacji? gdzie przeprowadzić obserwację i w jaki sposób?

Zacznij przygodę z przyrodą od przejrzenia e-podręczników. Przyjrzyj się uważnie wybranym gatunkom: ptakom (sikora bogatka i modraszka), owadom (szerszenie), zwierzętom mieszkającym w ogrodach zoologicznych.

Podziwiaj piękno otaczających nas zjawisk: powstawanie burzy, chmury na niebie, zorzę polarną. Możesz również przyjrzeć się mapie nieba.

Cztery żywioły: ogień, wiatr, woda, ziemia są równie interesujące.

Ogień to niebezpieczne dla człowieka zjawisko. Wystarczą trzy elementy, by wywołać pożar: źródło ciepła (zapłonu), materiał palny i tlen – to tzw. trójkąt spalania. A dawniej człowiek musiał się natrudzić, by uzyskać chociaż małą iskrę

Wiatr kształtuje rzeźbę powierzchni Ziemi. Wyróżniamy różne typy wiatru. Czy wiesz, jak powstaje wiatr halny?

Woda występuje w różnych stanach skupienia. Niemal wszystkie zasoby wód istniejące na Ziemi znajdują się w morzach i oceanach. Podlega ona procesowi obiegu w przyrodzie.

Zajrzyj do wnętrza Ziemi. Czy wiesz, że naszą planetę pokrywają wielkie skalne płyty? Mogą one rozsuwać się lub ze sobą zderzać. Teoria tektoniki płyt litosfery wyjaśnia przyczynę istnienia gór, wybuchów wulkanów i występowania trzęsień ziemi.

Życzymy wielu wrażeń!