15 Lis

kurs

15 listopada rozpoczynamy kolejną edycję bezpłatnego kursu e-learningowego „Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się”.

Adresatami kursu są pracownicy instytucji doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz jednostek wspierających szkoły: poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, a także osoby pełniące funkcje szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE), liderzy szkolnych zespołów przedmiotowych i inni nauczyciele, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy z uczniami.

Kurs e-learningowy trwa 60 godzin i składa się z czterech modułów:

·         Prawo autorskie – czy i jak używać zasobów z Internetu?

·         Dydaktyka medialna, czyli jak komunikować się z nowymi mediami?

·         E-podręcznik w procesie nauczania – uczenia się

·         Warsztat pracy e-nauczyciela

Szczegółowe informacje na temat kursu znajdują się w sylabusie. Rejestrować się na kurs można na stronie szkolenia.ore.edu.pl.