02 Paź

muzyka

Zgodnie ze słownikową definicją muzyka to: „dziedzina sztuki, której tworzywem artystycznym są dźwięki zorganizowane w kompozycyjną całość; utwory, melodie wykonywane na instrumentach lub przez głos ludzki; komponowanie, granie, śpiewanie”. Wyróżniamy wiele gatunków muzyki, a słowo to występuje w rozmaitych zestawieniach: „Muzyka poważna, lekka, rozrywkowa, taneczna. Muzyka operowa, filmowa, baletowa. Muzyka ludowa, wojskowa, kościelna. Muzyka Szopena, Moniuszki. Udzielać lekcji muzyki. Słuchać muzyki. Muzyka brzmi, rozlega się”.

Z Legendy o pieśni, której autorem jest Janusz Korczak, dowiesz się, w jaki sposób muzyka stała się częścią życia człowieka.

Czy wiesz, jak powstaje dźwięk? Co sprawia, że poruszana struna wydaje dźwięk?

Czy wiesz, dzięki jakim organom odbieramy bodźce słuchowe? Jak powstaje wrażenie słuchowe? Bodźcem, który działa na narząd słuchu, jest fala dźwiękowa. Ucho zewnętrzne kieruje ją na błonę bębenkową. Pod wpływem energii fali akustycznej błona bębenkowa drga. Wibracje przenoszą się na młoteczek przylegający do błony bębenkowej. Dzięki ruchomym połączeniom stawowym między kosteczkami słuchowymi, drgania z młoteczka przechodzą kolejno na kowadełko i strzemiączko, które łączy się z uchem wewnętrznym. Drgania strzemiączka wprawiają w ruch płyn w przewodzie ślimakowym. Podrażnione zostają rzęski komórek receptorowych wyścielających wnętrze przewodu ślimakowego, w wyniku czego pojawiają się w nich impulsy elektryczne. Za pośrednictwem nerwu słuchowego trafiają one do ośrodka słuchu w korze mózgowej, gdzie są odczytywane i interpretowane.

Ucho to narząd słuchu i równowagi. W jego budowie wyróżnia się: ucho zewnętrzne, ucho środkowe i ucho wewnętrzne.

Poznaj specyfikę pracy w filharmonii: muzyków, śpiewaków, dyrygenta. To miejsce jest świątynią muzyki.

Posłuchaj fragmentu utworu muzycznego. Z czym kojarzą Ci się te dźwięki?

Na zakończenie ułóż puzzle, a odkryjesz świat instrumentów.