Zajęcia komputerowe

Wersja najnowsza (3)

Spis treści

 1. 1. Treści
  1. 1.1. Komputer jako narzędzie pracy
   1. 1.1.1. Rozpoznaj urządzenia zewnętrzne zestawu komputerowego i ich przeznaczenie
   2. 1.1.2. Obsługuj urządzenia zewnętrzne w sposób bezpieczny i ergonomiczny
   3. Słowniczek
  2. 1.2. System operacyjny komputera
   1. 1.2.1. Podstawowe programy w systemach operacyjnych
   2. 1.2.2. Dostosowanie pulpitu do własnych potrzeb użytkownika
   3. 1.2.3. Praca z wieloma oknami
   4. 1.2.4. Zarządzanie zasobami komputera
  3. 1.3. Grafika komputerowa
   1. 1.3.1. Wstęp
   2. 1.3.2. Fotografowanie, a prawo
   3. 1.3.3. Sposoby pozyskiwania fotografii cyfrowych
   4. 1.3.4. Przechwycenie obrazu ekranu monitora
   5. 1.3.5. Kompozycja obrazu
   6. 1.3.6. Zapisywanie obrazu w różnych formatach graficznych
   7. 1.3.7. Cyfrowa obróbka fotografii
  4. 1.4. Opracowywanie tekstów za pomocą komputera
   1. 1.4.1. Formatowanie akapitowe tekstu
   2. 1.4.2. Grafika w tekście
   3. 1.4.3. Wstawianie symboli do tekstu
   4. 1.4.4. Wykorzystanie efektów tekstowych
   5. 1.4.5. Wstawianie tabeli do tekstu i jej formatowanie
   6. 1.4.6. Zapisywanie dokumentów tekstowych w różnych formatach
   7. Słowniczek
  5. 1.5. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
   1. 1.5.1. Wstęp
   2. 1.5.2. Zaawansowane wykorzystywanie zasobów Internetu
   3. 1.5.3. Stosowanie prawa autorskiego
   4. 1.5.4. Konsekwencje zagrożeń w Internecie i sposoby ich unikania
   5. 1.5.5. Chmura cyfrowa
   6. Słowniczek
  6. 1.6. Projektowanie prezentacji multimedialnej
   1. 1.6.1. Wstęp
   2. 1.6.2. Projektowanie tła
   3. 1.6.3. Wstawianie grafiki i tekstu do slajdu bez zaznaczonych obszarów roboczych
   4. 1.6.4. Formatowanie obiektów
   5. 1.6.5. Animacja wybranych elementów slajdów
   6. 1.6.6. Sterowanie prezentacją
   7. 1.6.7. Wybór formatu i zapis prezentacji
  7. 1.7. Komunikacja w Internecie
   1. 1.7.1. Wstęp
   2. 1.7.2. Wysyłanie i odbieranie załączników za pomocą poczty elektronicznej
   3. 1.7.3. Komunikatory
   4. Słowniczek
  8. 1.8. Problem, algorytm, program
   1. 1.8.1. Od problemu do algorytmu
   2. 1.8.2. Od algorytmu do programu
   3. 1.8.3. Zadania uzupełniające
 2. 2. Projekty
  1. 2.1. Chroń środowisko naturalne
  2. 2.2. Kim chcę być?
  3. 2.3. Przewodnik po ZOO
  4. 2.4. Duszek wsiada do autobusu
  5. 2.5. Zabawa w zgadywanie liczby
  6. 2.6. Gwiazdozbiór
 3. Pojęcia