1. Informacje o projektowej koncepcji podręcznika

Wstęp

Koncepcja tego podręcznika polega na zastosowaniu metodologii nauki przez realizację projektu (ang. Project Based Learning, PBL). Project-Based Learning (PBL) jest alternatywnym sposobem prowadzenia zajęć szkolnych. Taka forma pozwala na przyswojenie szerokiej bazy wiedzy, poprawiając zarazem komunikację, i umożliwia nabycie umiejętności społecznych i interpersonalnych. Efektem proponowanej metody jest wykorzystywanie zdobytej wiedzy do realizacji konkretnych zadań, a nie nauczenie się definicji i formułek. Planowanie i przeglądanie informacji, w celu znalezienia rozwiązania konkretnego problemu, pozwala lepiej zrozumieć daną problematykę (jak powiedział Konfucjusz "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem").
Wszystkie lekcje będą miały postać jednego spójnego projektu aplikacji interaktywnej (np. gry komputerowej lub innej aplikacji multimedialnej o tematyce zaproponowanej przez was i uzgodnionej z nauczycielem) rozplanowanego na 30 godzin, który będzie zawierał wszystkie treści programowe, jakie należy znać na tym etapie edukacji.

Przygotowanie stanowiska pracy

Już umiesz: 

Z podręcznika do gimnazjum, przypomnijcie sobie rozdział:
„Parametry wpływające na ergonomię pracy z komputerem”.

Zadanie 1.1.

Przygotujcie swoje stanowiska pracy z komputerem. Zastanówcie się, na co należy zwrócić uwagę. Przedyskutujcie z kolegami, jakie mogą wystąpić zagrożenia i skutki niewłaściwego korzystania z komputera.
Wskazówka
Można zwiększyć komfort pracy z komputerem, dostosowując niektóre parametry urządzeń do własnych predyspozycji, takich jak wzrok, właściwości ruchowe ręki (prawej lub lewej) lub ostrość słuchu.
Praca przy komputerze w niewłaściwych warunkach może być powodem dolegliwości i chorób.