1.8.3.2. Galeria

  • Nazwij przedstawione na zdjęciach polskie symbole narodowe.
  • Gdzie można spotkać te symbole?