1.8.1.2. Tekst literacki

  • Czego dotyczy wiersz? Jak dziś obchodzimy święto 3 Maja?
  • Odczytaj w wierszu wyrazy, których dziś już nie używamy lub używamy ich rzadko. Jak myślisz, dlaczego tak jest?
  • Odszukaj w wierszu i zapisz w zeszycie wyraz zakończony na „-że”. Napisz podane wyrazy z końcówką „-że”: bodaj, niech, skąd, chodź, mów, słuchaj. Ułóż z nimi zdania.
  • Naucz się wiersza lub jego fragmentu na pamięć.