1.5.1.3. Ćwiczenie interaktywne

  • Wymień znane ci polskie zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia.
  • Przeczytaj i zapamiętaj każde zdanie, a potem napisz je z pamięci.