1.5.1.2. Tekst literacki

  • Poszukaj w słowniku języka polskiego znaczenia słów: zwyczaj, tradycja.
  • O jakich zwyczajach świątecznych jest mowa w opowiadaniu?