1.7.3.4. Galeria

  • * Wymień nazwy dyscyplin sportowych, w których używane są narty.
  • Czy znasz sportowców, którzy uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich?