1.5.4.4. Ćwiczenie interaktywne

  • Przeczytaj ułożone życzenia.
  • Ułóż i napisz na kartce życzenia świąteczne. Ozdób kartkę rysunkiem kojarzącym się ze świętami.