1.5.4.2. Tekst literacki

  • Kim jest osoba, z którą Julka rozmawiała?
  • Jak inaczej nazywany jest opłatek?
  • Znajdź i odczytaj fragmenty wywiadu opisujące: wygląd i smak opłatków oraz sposób ich wytwarzania.
  • Dlaczego ludzie dzielą się opłatkiem?
  • * Jak rozumiesz słowa: „to symbol pojednania i przebaczenia”?
  • Poszukaj w dostępnych ci źródłach informacji o tym, jakie symbole są charakterystyczne dla innych religii.