1.5.1.2. Tekst literacki

  • Wymień sporty zimowe, o których jest mowa w wierszu.
  • Pokaż za pomocą ruchu wybrany sport zimowy.