1.4.5.4. Ćwiczenie statyczne

  • Narysuj na kartce z bloku rysunkowego, jak wyglądała wata, gdy śnieg się roztopił.