Podręcznik obywatela

Wersja najnowsza (25)

Spis treści

 1. 1. Rozdział I Społeczeństwo
  1. 1.1. Nie jesteś sam. Człowiek jako istota społeczna
  2. 1.2. Nie jesteś sam. Człowiek w grupie społecznej
  3. 1.3. Role społeczne i role grupowe. Relacje między grupami społecznymi
  4. 1.4. Sztuka dialogu, czyli jak rozwiązywać konflikty w grupie
  5. 1.5. Inny nie znaczy gorszy, inny nie znaczy wróg
  6. 1.6. Współpraca, działanie, rozwój - człowiek w życiu publicznym
  7. 1.7. Społeczeństwo polskie. Zróżnicowanie społeczne / problemy społeczne
  8. 1.8. Młodzi Polacy - to my
  9. 1.9. Moja wielka i mała ojczyzna. Patriotyzm
  10. 1.10. My Polacy, czyli kto?
  11. 1.11. Poznaj mnie, a zrozumiesz. Naród a mniejszości narodowe
 2. 2. Rozdział II Państwo i polityka
  1. 2.1. Trudna sztuka rządzenia. Polityka
  2. 2.2. Państwo
  3. 2.3. Polska to my. Demokracja
  4. 2.4. Na drodze do demokracji. Konstytucja
  5. 2.5. Znam swoje prawa. Prawa i wolności człowieka
  6. 2.6. Obywatele w działaniu
  7. 2.7. Człowiek wobec totalitaryzmu i autorytaryzmu
  8. 2.8. Państwo demokratyczne – system sprawowania władzy
  9. 2.9. Masz głos – masz wybór
  10. 2.10. Po co nam partie polityczne? System polityczny w Polsce
  11. 2.11. Młody człowiek świadomym odbiorcą mediów
 3. 3. Rozdział III System polityczny RP
  1. 3.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  2. 3.2. Władza ustawodawcza – Sejm i Senat
  3. 3.3. Proces ustawodawczy – tworzenie aktów prawnych
  4. 3.4. Władza wykonawcza w Polsce. Prezydent RP – Rada Ministrów
  5. 3.5. Administracja rządowa
  6. 3.6. Samorząd terytorialny
  7. 3.7. Struktura wymiaru sprawiedliwości w Polsce
 4. Słowniczek
 5. Bibliografia