Bibliografia

Bibliografia

  Marcin Białek, licencja: CC BY-SA 3.0
  Marcin Białek, licencja: CC BY-SA 3.0
  Sławek, licencja: CC BY-SA 2.0
  Sławek, licencja: CC BY-SA 2.0
  www.prezydent.pl, licencja: CC 0
  www.prezydent.pl, licencja: CC 0
  Kancelaria Prezydenta RP, licencja: CC BY-SA 3.0
  Kancelaria Prezydenta RP, licencja: CC BY-SA 3.0
  Wojciech Grzędziński, licencja: CC BY-SA 3.0
  Wojciech Grzędziński, licencja: CC BY-SA 3.0
  Michał Józefaciuk, licencja: CC BY-SA 3.0
  Michał Józefaciuk, licencja: CC BY-SA 3.0
  domena publiczna
  domena publiczna
  Ilustrowany Kurier Codzienny, Piotr Margas – autor cyfrowej koloryzacji, domena publiczna
  Ilustrowany Kurier Codzienny, Piotr Margas – autor cyfrowej koloryzacji, domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  prezydent.pl, licencja: CC BY-SA 3.0
  prezydent.pl, licencja: CC BY-SA 3.0
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  Cezary Piwowarski , licencja: CC BY-SA 3.0
  Cezary Piwowarski , licencja: CC BY-SA 3.0
  Wikipedia, domena publiczna
  Wikipedia, domena publiczna
  Wikipedia, domena publiczna
  Wikipedia, domena publiczna
  Wikipedia, domena publiczna
  Wikipedia, domena publiczna
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  Prezydent.pl, domena publiczna
  Prezydent.pl, domena publiczna
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  Kancelaria Prezydenta RP, licencja: CC BY-SA 3.0
  Kancelaria Prezydenta RP, licencja: CC BY-SA 3.0
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  Michał Józefaciuk, licencja: CC BY-SA 3.0
  Michał Józefaciuk, licencja: CC BY-SA 3.0
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  Piotr VaGla Waglowski, domena publiczna
  Piotr VaGla Waglowski, domena publiczna
  Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.0
  Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.0
  pixabay, licencja: CC 0
  pixabay, licencja: CC 0
  Lukasz2, licencja: CC BY-SA 3.0
  Lukasz2, licencja: CC BY-SA 3.0
  Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
  Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
  Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
  Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
  Michał Józefaciuk, licencja: CC BY-SA 3.0
  Michał Józefaciuk, licencja: CC BY-SA 3.0
  Katarzyna Czerwińska, licencja: CC BY-SA 3.0
  Katarzyna Czerwińska, licencja: CC BY-SA 3.0
  Sławomir Kaczorek, licencja: CC BY-SA 3.0
  Sławomir Kaczorek, licencja: CC BY-SA 3.0
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  Michał Józefaciuk, licencja: CC BY-SA 3.0
  Michał Józefaciuk, licencja: CC BY-SA 3.0
  Katarzyna Czerwińska, licencja: CC BY-SA 3.0
  Katarzyna Czerwińska, licencja: CC BY-SA 3.0
  Katarzyna Czerwińska, licencja: CC BY-SA 3.0
  Katarzyna Czerwińska, licencja: CC BY-SA 3.0
  Laleczki, licencja: CC BY-SA 4.0
  Laleczki, licencja: CC BY-SA 4.0
  Artur Klose, licencja: CC BY-SA 2.0
  Artur Klose, licencja: CC BY-SA 2.0
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  Thijs ter Haar, licencja: CC BY 2.0
  Thijs ter Haar, licencja: CC BY 2.0
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_056_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_056_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_052_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_052_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_052_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_052_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_052_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_052_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  R. D. Ward, domena publiczna
  R. D. Ward, domena publiczna
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  domena publiczna
  domena publiczna
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_137_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_137_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_080_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_080_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
  domena publiczna
  domena publiczna
  ResoluteSupportMedia, licencja: CC BY 2.0
  ResoluteSupportMedia, licencja: CC BY 2.0
  domena publiczna
  domena publiczna
  Marcello Casal JR/ABr, licencja: CC BY 3.0
  Marcello Casal JR/ABr, licencja: CC BY 3.0
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  David A. Frech, U.S. Navy, domena publiczna
  David A. Frech, U.S. Navy, domena publiczna
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_172_06.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_172_06.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
  Julien Harneis, licencja: CC BY-SA 2.0
  Julien Harneis, licencja: CC BY-SA 2.0
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  Foreign and Commonwealth Office, licencja: CC BY 2.0
  Foreign and Commonwealth Office, licencja: CC BY 2.0
  Slawek, licencja: CC BY-SA 2.0
  Slawek, licencja: CC BY-SA 2.0
  domena publiczna
  domena publiczna
  Denelson83, licencja: CC BY-SA 3.0
  Denelson83, licencja: CC BY-SA 3.0
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  Global Panorama, licencja: CC BY-SA 2.0
  Global Panorama, licencja: CC BY-SA 2.0
  Yann Forget, Jan Beckendorf, Steve Cadman, Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0
  Yann Forget, Jan Beckendorf, Steve Cadman, Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0
  pixabay, licencja: CC 0
  pixabay, licencja: CC 0
  Margaret A. McIntyre, licencja: CC 0
  Margaret A. McIntyre, licencja: CC 0
  domena publiczna
  domena publiczna
  Paul Hermans, licencja: CC BY-SA 3.0
  Paul Hermans, licencja: CC BY-SA 3.0
  domena publiczna
  domena publiczna
  Jost Amman, domena publiczna
  Jost Amman, domena publiczna
  Petty Officer 1st Class Aaron Ansarov, U.S. Navy, domena publiczna
  Petty Officer 1st Class Aaron Ansarov, U.S. Navy, domena publiczna
  Lokilech, licencja: CC BY-SA 3.0
  Lokilech, licencja: CC BY-SA 3.0
  Swiss Federal Archives, licencja: CC BY-SA 3.0
  Swiss Federal Archives, licencja: CC BY-SA 3.0
  M. Rothen, domena publiczna
  M. Rothen, domena publiczna
  Gilbert H. Grosvenor Collection, Prints and Photographs Division, Library of Congress., domena publiczna
  Gilbert H. Grosvenor Collection, Prints and Photographs Division, Library of Congress., domena publiczna
  Archie Frederick Collins, domena publiczna
  Archie Frederick Collins, domena publiczna
  Robneild, licencja: CC BY-SA 3.0
  Robneild, licencja: CC BY-SA 3.0
  Loewe AG, licencja: CC BY-SA 3.0
  Loewe AG, licencja: CC BY-SA 3.0
  U.S. Army Photo, domena publiczna
  U.S. Army Photo, domena publiczna
  Steven Walling, licencja: CC BY-SA 3.0
  Steven Walling, licencja: CC BY-SA 3.0
  Rico Shen, licencja: CC BY-SA 3.0
  Rico Shen, licencja: CC BY-SA 3.0
  Gdaniec, licencja: CC BY 3.0
  Gdaniec, licencja: CC BY 3.0
  pixabay, licencja: CC 0
  pixabay, licencja: CC 0
  Jerzy Benedykt Dorys, Biblioteka Narodowa,
  Jerzy Benedykt Dorys, Biblioteka Narodowa,
  Biblioteka Narodowa,
  Biblioteka Narodowa,
  Jerzy Benedykt Dorys, Biblioteka Narodowa,
  Jerzy Benedykt Dorys, Biblioteka Narodowa,
  Biblioteka Narodowa, domena publiczna
  Biblioteka Narodowa, domena publiczna
  Biblioteka Narodowa, domena publiczna
  Biblioteka Narodowa, domena publiczna
  Jerzy Benedykt Dorys, Biblioteka Narodowa,
  Jerzy Benedykt Dorys, Biblioteka Narodowa,
  KRRiT, [online], dostępny w internecie: http://www.krrit.gov.pl [dostęp 25.11.2015 r.]
  KRRiT, [online], dostępny w internecie: http://www.krrit.gov.pl [dostęp 25.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_016_11.PDF [dostęp 25.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_016_11.PDF [dostęp 25.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_016_11.PDF [dostęp 25.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_016_11.PDF [dostęp 25.11.2015 r.]
  Contentplus.pl sp. z o.o. na podstawie: http://media2.pl/badania/124381-MEC-Widzowie-lubia-prawdziwe-marki-w-serialach.-Najwiecej-product-placement-widza-w-Rodzinka.pl.html, licencja: CC BY 3.0
  Contentplus.pl sp. z o.o. na podstawie: http://media2.pl/badania/124381-MEC-Widzowie-lubia-prawdziwe-marki-w-serialach.-Najwiecej-product-placement-widza-w-Rodzinka.pl.html, licencja: CC BY 3.0
  Martin Alleus, licencja: CC BY-SA 2.0
  Martin Alleus, licencja: CC BY-SA 2.0
  T. Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  T. Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  Bandurr, User:Ssolbergj, licencja: CC BY-SA 3.0
  Bandurr, User:Ssolbergj, licencja: CC BY-SA 3.0
  Tomasz Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  Tomasz Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  Tomasz Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  Tomasz Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  T. Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  T. Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  T. Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  T. Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  T. Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  T. Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  T. Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  T. Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  Themightyquill, licencja: CC BY-SA 2.5
  Themightyquill, licencja: CC BY-SA 2.5
  T. Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  T. Maniewski, licencja: CC BY 3.0
  travelgeorgia.ru, licencja: CC BY-SA 3.0
  travelgeorgia.ru, licencja: CC BY-SA 3.0
  Karina Borządek, Paweł Borządek, licencja: CC BY 3.0
  Karina Borządek, Paweł Borządek, licencja: CC BY 3.0
  Adam Rotter, licencja: CC BY 3.0
  Adam Rotter, licencja: CC BY 3.0
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_033_13.PDF [dostęp 25.11.2015 r.]
  CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_033_13.PDF [dostęp 25.11.2015 r.]
  pixabay, Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
  pixabay, Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
  pixabay, licencja: CC 0
  pixabay, licencja: CC 0
  GUS, [online], dostępny w internecie: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/9/8/1/budzety_gospodarstw_domowych_2013_poprawki_08-05-2015.pdf [dostęp 25.11.2015 r.]
  GUS, [online], dostępny w internecie: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/9/8/1/budzety_gospodarstw_domowych_2013_poprawki_08-05-2015.pdf [dostęp 25.11.2015 r.]
  GUS, [online], dostępny w internecie: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/9/8/1/budzety_gospodarstw_domowych_2013_poprawki_08-05-2015.pdf [dostęp 25.11.2015 r.]
  GUS, [online], dostępny w internecie: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/9/8/1/budzety_gospodarstw_domowych_2013_poprawki_08-05-2015.pdf [dostęp 25.11.2015 r.]
  MPiPS, [online], dostępny w internecie: http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf
  MPiPS, [online], dostępny w internecie: http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf
  MPiPS, [online], dostępny w internecie: http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf [dostęp 28.11.2015 r.]
  MPiPS, [online], dostępny w internecie: http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf [dostęp 28.11.2015 r.]
  pixabay, licencja: CC 0
  pixabay, licencja: CC 0
  Urząd Gminy Nieporęt, licencja: CC BY 3.0
  Urząd Gminy Nieporęt, licencja: CC BY 3.0
  Scots, licencja: CC BY-SA 3.0
  Scots, licencja: CC BY-SA 3.0
  Łukasz Śmigasiewicz, licencja: CC BY-SA 3.0
  Łukasz Śmigasiewicz, licencja: CC BY-SA 3.0
  Matizz2, licencja: CC BY-SA 3.0
  Matizz2, licencja: CC BY-SA 3.0
  P.R. Schreyner, licencja: CC BY-SA 3.0
  P.R. Schreyner, licencja: CC BY-SA 3.0
  Łukasz Śmigasiewicz, licencja: CC BY-SA 3.0
  Łukasz Śmigasiewicz, licencja: CC BY-SA 3.0
  Adam Kumiszcza, licencja: CC BY-SA 3.0
  Adam Kumiszcza, licencja: CC BY-SA 3.0
  Jan Sikora, licencja: CC BY 3.0
  Jan Sikora, licencja: CC BY 3.0
  Jan Sikora, licencja: CC BY 3.0
  Jan Sikora, licencja: CC BY 3.0
  Jan Sikora, licencja: CC BY 3.0
  Jan Sikora, licencja: CC BY 3.0
  Urząd Gminy Nieporęt, licencja: CC BY 3.0
  Urząd Gminy Nieporęt, licencja: CC BY 3.0
  Urząd Gminy Nieporęt, licencja: CC BY 3.0
  Urząd Gminy Nieporęt, licencja: CC BY 3.0
  Makar, licencja: CC BY-SA 3.0
  Makar, licencja: CC BY-SA 3.0
  Makar, licencja: CC BY-SA 3.0
  Makar, licencja: CC BY-SA 3.0
  Mapa Dotacji UE, licencja: CC BY 3.0
  Mapa Dotacji UE, licencja: CC BY 3.0
  Krystyna Krzemińska, licencja: CC BY-SA 3.0
  Krystyna Krzemińska, licencja: CC BY-SA 3.0
  Krystyna Krzemińska, licencja: CC BY-SA 3.0
  Krystyna Krzemińska, licencja: CC BY-SA 3.0
  Adam Lis, licencja: CC BY-SA 3.0
  Adam Lis, licencja: CC BY-SA 3.0
  domena publiczna
  domena publiczna
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  domena publiczna
  domena publiczna
  David Evers, licencja: CC BY 2.0
  David Evers, licencja: CC BY 2.0
  Rama, licencja: CC BY-SA 2.0[online], dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Civil_unrest_Lausanne_mp3h8561.jpg [dostęp 16.11.2015 r.]
  Rama, licencja: CC BY-SA 2.0[online], dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Civil_unrest_Lausanne_mp3h8561.jpg [dostęp 16.11.2015 r.]
  Piotr Drabik, licencja: CC BY 2.0
  Piotr Drabik, licencja: CC BY 2.0
  LOC, domena publiczna
  LOC, domena publiczna
  Patria-Film, Falanga, licencja: CC BY 3.0
  Patria-Film, Falanga, licencja: CC BY 3.0
  Wojciech Kossak, 1928, domena publiczna
  Wojciech Kossak, 1928, domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne, Hanna Kochel - Ofiarodawca, licencja: CC BY-NC 3.0
  Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne, Hanna Kochel - Ofiarodawca, licencja: CC BY-NC 3.0
  Lech Gąszewski, domena publiczna
  Lech Gąszewski, domena publiczna
  Sloggi, licencja: CC BY-SA 3.0
  Sloggi, licencja: CC BY-SA 3.0
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  Kekator - autor fotografii Danuty Siedzikówny, Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0
  Kekator - autor fotografii Danuty Siedzikówny, Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0
  U. Świerczyńska, 2011, licencja: CC BY-ND 2.0
  U. Świerczyńska, 2011, licencja: CC BY-ND 2.0
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
  Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
  Jeff Kubina, domena publiczna
  Jeff Kubina, domena publiczna
  Grzegorz Żukowski, licencja: CC BY 3.0
  Grzegorz Żukowski, licencja: CC BY 3.0
  Thomas Hedden, domena publiczna
  Thomas Hedden, domena publiczna
  Zygmunt Błażek, licencja: CC BY-SA 3.0
  Zygmunt Błażek, licencja: CC BY-SA 3.0
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  licencja: CC BY-SA 3.0
  licencja: CC BY-SA 3.0
  licencja: CC BY-SA 3.0[online], dostępny w internecie: http://logos.wikia.com/ [dostęp 26.11.2015 r.]
  licencja: CC BY-SA 3.0[online], dostępny w internecie: http://logos.wikia.com/ [dostęp 26.11.2015 r.]
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  Polskie Stronnictwo Ludowe, licencja: CC BY-SA 3.0
  Polskie Stronnictwo Ludowe, licencja: CC BY-SA 3.0
  Joachim Seidler, licencja: CC BY 2.0
  Joachim Seidler, licencja: CC BY 2.0
  Irish Defence Forces, licencja: CC BY 2.0
  Irish Defence Forces, licencja: CC BY 2.0
  domena publiczna
  domena publiczna
  Michał Józefaciuk, licencja: CC BY-SA 3.0
  Michał Józefaciuk, licencja: CC BY-SA 3.0
  Contentplus.pl sp. z o.o. na podstawie: Badanie CBOS, licencja: CC BY 3.0
  Contentplus.pl sp. z o.o. na podstawie: Badanie CBOS, licencja: CC BY 3.0
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  domena publiczna
  domena publiczna
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  Witold Pietrusiewicz, Ahorcado, Radomil, Magdalena Borucka, licencja: CC BY-SA 3.0
  Witold Pietrusiewicz, Ahorcado, Radomil, Magdalena Borucka, licencja: CC BY-SA 3.0
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  PrzemekL, licencja: CC BY-SA 3.0
  PrzemekL, licencja: CC BY-SA 3.0
  Jan Mehlich, licencja: CC BY-SA 3.0
  Jan Mehlich, licencja: CC BY-SA 3.0
  Michał Kryński, licencja: CC BY 3.0
  Michał Kryński, licencja: CC BY 3.0
  Mateusz Opasiński, licencja: CC BY-SA 4.0
  Mateusz Opasiński, licencja: CC BY-SA 4.0
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
  Archiwum Kancelarii Prezydenta RP,
  Archiwum Kancelarii Prezydenta RP,
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  domena publiczna
  Topory, licencja: CC BY-SA 3.0
  Topory, licencja: CC BY-SA 3.0
  domena publiczna
  domena publiczna
  60 lat na misjach, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/7265?t=60-lat-na-misjach
  M. Kwiatkowski, Belweder, Warszawa 1976.
  Bezpieczna droga do szkoły, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3577293,startujemy-z-akcja-spoleczna-bezpieczna-droga-do-szkoly,id,t.html
  Cała Polska Czyta Dzieciom, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=IlUqIikgO2c
  CBOS, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_167_08.PDF
  Cyber Bullying, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=asTti6y39xI
  Czym jest nowoczesny patriotyzm?, [online], dostępny w internecie: http://anp.kj.org.pl/o-akademii/ [dostęp 16.09.2015 r.].
  Contentplus.pl sp. z o.o., Czym zajmuje się Polska Akcja Humanitarna?,
  Contentplus.pl sp. z o.o., Czym zajmuje się Polska Akcja Humanitarna?,
  Dla Niepodległej, Żołnierze Wyklęci 1944-1963, red. D. P. Kucharski, R. Sierchuła, Poznań 2015.
  Domowa Piekarnia, Katarzyna Kędzior, Pracownia Kreacji Przekazu, prowadzący prof.&nbspXawery&nbspPiwocki, as. Jakub Marzoch, licencja: CC BY-SA 3.0
  Domowa Piekarnia, Katarzyna Kędzior, Pracownia Kreacji Przekazu, prowadzący prof.&nbspXawery&nbspPiwocki, as. Jakub Marzoch, licencja: CC BY-SA 3.0
  e-deklaracje, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje
  e-deklaracji, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje
  e-deklaracji, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje
  Flaga, Michał Majdak, Pracownia Rzeźby, prowadzący prof.&nbspWiktor&nbspGutt, licencja: CC BY-SA 3.0
  Flaga, Michał Majdak, Pracownia Rzeźby, prowadzący prof.&nbspWiktor&nbspGutt, licencja: CC BY-SA 3.0
  Flaga Unii Europejskiej, domena publiczna
  Flaga Unii Europejskiej, domena publiczna
  Fundacja Dzieci Niczyje, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=Kw4qlXALA2c
  W. Młynarczyk, Generał August Emil Fieldorf „Nil”. Materiały edukacyjne, red. M. Koszyńska, Warszawa 2009.
  W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1998, Warszawa 1999.
  http://dlibra.karta.org.pl/dlibra [dostęp 10.11.2015 r.].
  http://dzieje.pl/ [dostęp 25.11.2015 r.].
  http://ec.europa.eu, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl
  http://europa.eu/index_pl.htm [dostęp 20.11.2015 r.].
  http://ipn.gov.pl [dostęp 30.11.2015 r.].
  http://nieporet.archiwa.org/ [dostęp 25.11.2015 r.].
  http://ninateka.pl/film/sala-kolumnowa-i-okragly-stol [dostęp 30.11.2015 r.].
  http://pkw.gov.pl [dostęp 20.11.2015 r.].
  http://polona.pl [dostęp 10.11.2015 r.].
  http://stat.gov.pl [dostęp 10.11.2015 r.].
  http://um.rumia.pl/ [dostęp 10.11.2015 r.].
  http://www.aco.nato.int/page142085426.aspx, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.aco.nato.int/page142085426.aspx
  http://www.dsh.waw.pl [dostęp 30.11.2015 r.].
  http://www.gmina-baranow.pl [dostęp 20.11.2015 r.].
  http://www.isaf.nato.int/, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.isaf.nato.int/
  http://www.jaktorow.pl [dostęp 20.11.2015 r.].
  http://www.manw.nato.int/page_operation_ocean_shield.aspx, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.manw.nato.int/page_operation_ocean_shield.aspx
  http://www.mecglobal.pl/o-nas/ [dostęp 10.11.2015 r.].
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow [dostęp 20.11.2015 r.].
  http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ [dostęp 30.11.2015 r.].
  http://www.nato.int/ [dostęp 20.11.2015 r.].
  http://www.nato.int/kfor/, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.nato.int/kfor/
  http://www.polskieradio.pl/ [dostęp 20.11.2015 r.].
  http://www.premiermazowiecki.pl/zyciorys/, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.premiermazowiecki.pl/zyciorys/
  http://www.prezydent.pl/kancelaria/kalendarz-kancelarii/ [dostęp 30.11.2015 r.].
  http://www.sejm.gov.pl, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druki.xsp?view=2&WSK=Obywatele
  http://www.sejm.gov.pl/ [dostęp 30.11.2015 r.].
  http://www.senat.gov.pl/ [dostęp 26.11.2015 r.].
  http://www.unic.un.org.pl/ [dostęp 20.11.2015 r.].
  http://www.wojsko-polskie.pl/pl/ [dostęp 20.11.2015 r.].
  https://polakzagranica.msz.gov.pl/, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: https://polakzagranica.msz.gov.pl/
  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ [dostęp 20.11.2015 r.].
  https://www.premier.gov.pl/ [dostęp 30.11.2015 r.].
  Idea projektu ROCK Niepodległości, [online], dostępny w internecie: http://rockniepodleglosci.pl/?page_id=1720 [dostęp 16.09.2015 r.].
  Ministerstwa Finansów, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: https://polakzagranica.msz.gov.pl/
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - Operacje i misje pokojowe ONZ, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/organizacje_miedzynarodowe/organizacja_narodow_zjednoczonych/pokoj_i_bezpieczenstwo/operacje_pokojowe_onz
  Misje pokojowe ONZ - fotografie, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe/
  Misje pokojowe ONZ - informacje, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe/misje_pokojowe.php
  A. Albert, Najnowsza historia Polski 1914 – 1993, Warszawa 1995.
  Najstarsze Tbilisi. Twierdza Narikala, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.kaukaz.pl/gruzja/tbilisi/zabytki/najstarsze_tbilisi.php
  na stronach Sejmu. 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/poslowie_okregi.xsp
  na tej stronie, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/ulgi/odliczenia-od-podatku
  Nela Maniewska, Natura, Pracownia Projektowania, prowadzący dr Wojciech Brzeziński, licencja: CC BY 3.0
  Nela Maniewska, Natura, Pracownia Projektowania, prowadzący dr Wojciech Brzeziński, licencja: CC BY 3.0
  Nela Maniewska, Natura, Pracownia Projektowania, prowadzący dr Wojciech Brzeziński, licencja: CC BY 3.0
  Nela Maniewska, Natura, Pracownia Projektowania, prowadzący dr Wojciech Brzeziński, licencja: CC BY 3.0
  NOWOŻYTNE TBILISI – dzielnice z XIX i XX wieku, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.kaukaz.pl/gruzja/tbilisi/zabytki/nowozytne_miasto.php
  A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010.
  A. Dudek, A. Friszke, Ł. Kamiński, P. Machcewicz, P. Osęka., K. Persak, P. Sowiński, D. Stola, M. Zaremba, Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, Warszawa 2008.
  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=0sx28sqMEZs
  Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/szescdziesiat-sposobow-poprzez-ktore-onz-zmienia-swiat/832
  Z. Bania, Pałac Rady Ministrów, Warszawa 1980.
  A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2002.
  Polacy w misjach pokojowych ONZ, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe/polacy.php
  A. Friszke, Polska - losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2013.
  polskieradio.pl, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.polskieradio.pl/39/247/Artykul/172809,Walery-Slawek
  polskieradio.pl, w tekście: Wincenty Witos – premier wierny chłopom, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/966086,Wincenty-Witos-%E2%80%93-premier-wierny-chlopom
  poradnik.poland.gov.pl, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://poradnik.poland.gov.pl
  Przegląd projektów ustaw, którym został nadany bieg. 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/page.xsp/przeglad_ustaw
  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.rckik.poznan.pl/zostan-dawca
  J. Łoziński, Rezydencje prezydenckie w Warszawie, Warszawa 2015.
  Rodzić po ludzku, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://wyborcza.pl/rodzicpoludzku/0,0.html
  Zbigniew Herbert, Wilki, [w:] tegoż, Rovigo, Wrocław 1992.
  Rzecznika Praw Obywatelskich, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: https://www.rpo.gov.pl/
  Frederic Remington, Sygnały dymne, 1905, domena publiczna
  Frederic Remington, Sygnały dymne, 1905, domena publiczna
  Święta bez granic, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.polskieradio.pl/222/
  Tbilisi, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.travelin.pl/miasto/tbilisi
  Unii Europejskiej, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://europa.eu/youth/evs_database
  USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
  wilczetropy.ipn.gov.pl/, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://wilczetropy.ipn.gov.pl/
  Wniesione projekty ustaw, którym jeszcze nie został nadany nr druku. 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=7&Kol=D&Typ=UST
  www.apa.gov.ge, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.apa.gov.ge
  www.cbos.pl [dostęp 10.11.2015 r.].
  www.dzieje.pl, w tekście: 50. rocznica śmierci gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://dzieje.pl/aktualnosci/50-rocznica-smierci-gen-felicjana-slawoj-sladkowskiego
  www.erasmus.org.pl, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.erasmus.org.pl
  www.funduszesoleckie.eu, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.funduszesoleckie.eu/
  www.georgiaabout.wordpress.com, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.georgiaabout.wordpress.com
  www.heritagesites.ge, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.heritagesites.ge
  www.kaukaz.net, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.kaukaz.net
  www.kaukaz.pl, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.kaukaz.pl/gruzja/historia/historia_gruzji.php
  www.kaukaz.pl, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.kaukaz.pl
  www.mfa.gov.ge, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.mfa.gov.ge
  www.nieporet.pl [dostęp 10.11.2015 r.].
  www.odkryjgruzje.pl, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.odkryjgruzje.pl/aktualnosci/
  www.odkryjgruzje.pl, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.odkryjgruzje.pl
  www.railway.ge, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.railway.ge
  www.sejm.pl, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.sejm.pl
  www.workcamps.pl, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.workcamps.pl
  www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/
  www.wwf.pl, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://www.wwf.pl
  YouTube, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=ztSwEg6XGVE
  youtube.com, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=b8Tc6hwM1dc
  J. Eisler, „Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.
  „Ratujmy Polaków z Donbasu”, 01 marca 2016, dostępne w Internecie: http://wid.org.pl/pomoc-polakom-donbasu/