Zajęcia komputerowe

Wersja najnowsza (16)

Spis treści

 1. 1. Treści
  1. 1.1. Komputer jako narzędzie pracy
   1. 1.1.1. Wstęp
   2. 1.1.2. Elementy zestawu komputerowego
   3. 1.1.3. Jednostki wielkości danych
   4. 1.1.4. Znaczenie technologii informacyjnych
  2. 1.2. System operacyjny komputera
   1. 1.2.1. Instalacja i deinstalacja oprogramowania
   2. 1.2.2. Rodzaje licencji na oprogramowanie
   3. 1.2.3. Oprogramowanie antywirusowe
  3. 1.3. Grafika komputerowa i multimedialna
   1. 1.3.1. Wstęp
   2. 1.3.2. Zarządzanie zbiorami fotografii
   3. 1.3.3. Wykonywanie kolażu
   4. 1.3.4. Obróbka cyfrowa zdjęć w warstwach
   5. 1.3.5. Projektowanie filmu ze zdjęć
  4. 1.4. Opracowywanie tekstów za pomocą komputera
   1. 1.4.1. Wykorzystanie szablonów tekstu
   2. 1.4.2. Formatowanie strony
   3. 1.4.3. Podział tekstu na kolumny
   4. 1.4.4. Zapisywanie dokumentu tekstowego w formacie pdf
   5. Słowniczek
  5. 1.5. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
   1. 1.5.1. Wstęp
   2. 1.5.2. Samodzielne korzystanie z wyszukanych informacji z uwzględnieniem poszanowania praw autorskich
   3. 1.5.3. Wyszukiwanie informacji i elementów graficznych udostępnianych w Internecie w otwartych zasobach edukacyjnych
   4. 1.5.4. Posługiwanie się mapami internetowymi
   5. 1.5.5. Praca w chmurze cyfrowej
  6. 1.6. Projektowanie prezentacji multimedialnej
   1. 1.6.1. Wstęp
   2. 1.6.2. Animacja niestandardowa
   3. 1.6.3. Przyciski akcji
  7. 1.7. Arkusz kalkulacyjny
   1. 1.7.1. Wstęp
   2. 1.7.2. Wprowadzanie danych do arkusza
   3. 1.7.3. Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego
   4. 1.7.4. Projektowanie formuł i ich kopiowanie
   5. 1.7.5. Wstawianie wykresów do arkusza kalkulacyjnego
   6. 1.7.6. Sortowanie danych
 2. 2. Projekty
  1. 2.1. Nasi sąsiedzi
  2. 2.2. Znaczenie soczewki w moim aparacie fotograficznym
  3. 2.3. Zwierzęta zamieszkujące teren, w którym mieszkasz
  4. 2.4. Wyścigi
  5. 2.5. Duszek zgaduje liczbę
  6. 2.6. Własny projekt
 3. Pojęcia