Świat pod lupą

Wersja najnowsza (40)

Otaczający nas świat bywa nieprzewidywalny, dlatego dobrze jest wiedzieć, jak należy się zachować w różnych sytuacjach. Za pośrednictwem tego podręcznika chcemy przekazać ci informacje dotyczące radzenia sobie z wieloma rożnymi zagrożeniami niemającymi cech typowych zagrożeń zewnętrznych, a także udzielania pierwszej pomocy. Dowiesz się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, takich jak: pożary, powodzie, huragany czy wypadki i katastrofy drogowe, które mogą mieć miejsce w twoim najbliższym otoczeniu. Przygotowaliśmy wiele filmów, instruktaży i symulacji, które pomogą ci nauczyć się, jak udzielić pierwszej pomocy, jak szybko opuścić budynek w razie pożaru i do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku powodzi.

Spis treści