Informatyka

Wersja najnowsza (25)

Spis treści

 1. 1. Treści
  1. 1.1. Komputer, jako narzędzie pracy
   1. 1.1.1. Wstęp
   2. 1.1.2. Parametry wpływające na ergonomię pracy z komputerem
   3. 1.1.3. Elementy zestawu komputerowego
   4. Słowniczek
  2. 1.2. System operacyjny komputera
   1. 1.2.1. Uruchamianie systemów operacyjnych w trybie specjalnym
   2. 1.2.2. Narzędzia diagnostyczne w systemach operacyjnych
   3. 1.2.3. Zasady postępowania w przypadku awarii systemu komputerowego
   4. Słowniczek
  3. 1.3. Grafika i multimedia
   1. 1.3.1. Wstęp
   2. 1.3.2. Rozdzielczość obrazu drukowanego i wyświetlanego na monitorze
   3. 1.3.3. Modele kolorów
   4. 1.3.4. Zaawansowana obróbka grafiki cyfrowej z wykorzystaniem warstw
   5. 1.3.5. Grafika wektorowa
   6. 1.3.6. Tworzenie filmu
   7. Słowniczek
  4. 1.4. Opracowywanie tekstów za pomocą komputera
   1. 1.4.1. Wstęp
   2. 1.4.2. Zaawansowane możliwości formatowania tekstu
   3. 1.4.3. Sortowanie tekstu w tabeli
   4. 1.4.4. Wielopoziomowe listy punktowane i numerowane
   5. 1.4.5. Wstawianie do tekstu równań matematycznych
   6. 1.4.6. Modyfikacja układu tekstu zawierającego obrazy i tabele
   7. 1.4.7. Drukowanie dokumentu tekstowego
   8. 1.4.8. Opracowywanie dokumentów kilkustronicowych
   9. 1.4.9. Zapisywanie dokumentu tekstowego w różnych formatach
   10. Słowniczek
  5. 1.5. Sieci komputerowe
   1. 1.5.1. Pojęcie sieci komputerowej
   2. 1.5.2. Rodzaje sieci komputerowych ze względu na zasięg
   3. 1.5.3. Protokoły sieciowe
   4. 1.5.4. Protokół TCP/IP
   5. 1.5.5. Operacje na plikach i folderach w obrębie sieci lokalnej, konfiguracja systemu i udostępnianie zasobów innym użytkownikom
   6. 1.5.6. Zasady bezpiecznej pracy w sieci lokalnej i globalnej
   7. Słowniczek
  6. 1.6. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji
   1. 1.6.1. Bezpieczne pobieranie informacji oraz plików ze źródeł internetowych
   2. 1.6.2. Ochrona przeglądarki
   3. 1.6.3. Specjalistyczne bazy danych
   4. 1.6.4. Zaawansowane metody wyszukiwania informacji
   5. 1.6.5. Tworzenie w Internecie własnych map
   6. 1.6.6. Praca w chmurze cyfrowej
   7. Słowniczek
  7. 1.7. Prezentacja
   1. 1.7.1. Wstęp
   2. 1.7.2. Wstawianie plików wideo do prezentacji
   3. 1.7.3. Wstawianie plików audio do prezentacji
   4. 1.7.4. Wstawianie i modyfikacja wykresów
   5. 1.7.5. Wstawianie i modyfikacja tabel
   6. 1.7.6. Dołączanie hiperłączy do prezentacji
   7. 1.7.7. Zapis prezentacji w różnych formatach
  8. 1.8. Komunikacja w Internecie
   1. 1.8.1. Komunikacja w Internecie
   2. Słowniczek
  9. 1.9. Arkusz kalkulacyjny
   1. 1.9.1. Arkusz kalkulacyjny
   2. 1.9.2. Projektowanie arkuszy kalkulacyjnych z uwzględnieniem adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego
   3. 1.9.3. Wypełnianie arkusza kalkulacyjnego serią danych
   4. 1.9.4. Formatowanie warunkowe komórek arkusza
   5. 1.9.5. Blokowanie komórek
   6. 1.9.6. Projektowanie formuł wykorzystujących sprawdzanie warunków
   7. 1.9.7. Projektowanie formuł zagnieżdżonych
   8. 1.9.8. Tworzenie wykresu na podstawie kilku serii danych
   9. 1.9.9. Arkusz kalkulacyjny jako baza danych
   10. 1.9.10. Przygotowanie arkusza kalkulacyjnego do druku
  10. 1.10. Projektowanie stron www
   1. 1.10.1. Projektowanie i tworzenie stron WWW
   2. Słowniczek
  11. 1.11. Bazy danych
   1. 1.11.1. Wstęp
   2. 1.11.2. Wprowadzenie do baz danych
   3. 1.11.3. Operacje na bazie danych
 2. 2. Projekty programistyczne
  1. 2.1. Odbijanie piłeczki
  2. 2.2. Ułamki zwykłe
  3. 2.3. Automat biletowy
  4. 2.4. Trójkąty
  5. 2.5. Duszek znajduje wyjście z labiryntu
 3. 3. Projekty przekrojowe
  1. 3.1. Projekty
 4. Pojęcia