Świat pod lupą

Wersja najnowsza (54)

Wiesz zapewne, że Ziemia krąży wokół Słońca, a Księżyc wokół Ziemi. Czy zdajesz sobie jednak sprawę, jak bardzo ruch ten wpływa na nasze życie? Gdyby nie nachylenie osi obrotu Ziemi, nie byłoby pór roku, a bez krążącego wokół naszej planety satelity nie byłoby pływów morskich. Otaczający nas świat jest niezwykle zróżnicowany i złożony. W tym podręczniku chcemy przekazać ci m.in., skąd się wzięły strefy klimatyczne naszej planety, jaki mają wpływ na nasze życie i jak takie i podobne zjawiska są przedstawiane na mapach. Przygotowaliśmy dla ciebie wiele obserwacji i doświadczeń, które możesz wykonać zarówno w domu, jak i w szkole z pomocą powszechnie dostępnych materiałów. Trudniejsze fragmenty zilustrowaliśmy dodatkowo animacjami. We wszystkich lekcjach znajdziesz na górnej belce odnośnik „Pomyśl i działaj”. Prowadzi on do dodatkowych ciekawych zadań i pytań. Odpowiesz na nie, wykorzystując swoją dotychczasową wiedzę, umiejętność logicznego myślenia, a także intuicję. „Pomyśl i działaj” ułatwi ci przyswajanie zagadnień z danej lekcji. Aby do niej wrócić, wystarczy wybrać na górnej belce odnośnik „Czytaj”. Prezentowana wersja e-podręcznika nie jest ostateczna. Podlega on recenzjom i konsultacjom społecznym. Po ich pomyślnym zakończeniu zostanie dopuszczony do użytku szkolnego.

Spis treści

 1. 1. Ziemia i jej obraz na mapie
  1. 1.1. Geografia jako nauka
  2. 1.2. Miejsce Ziemi we Wszechświecie. Kształt i wymiary Ziemi
  3. 1.3. Współrzędne geograficzne
  4. 1.4. Współrzędne geograficzne – ćwiczenia
  5. 1.5. Mapa – po co ją tworzymy i do czego wykorzystujemy skalę?
  6. 1.6. W jaki sposób przedstawić na mapie zjawiska i obiekty geograficzne?
  7. 1.7. Nowoczesne technologie w tworzeniu map i ich interpretacji
  8. 1.8. Zajęcia terenowe – wędrujemy z mapą po najbliższej okolicy
 2. 2. Ruchy Ziemi i ich następstwa
  1. 2.1. Ruch obrotowy Ziemi
  2. 2.2. Następstwa ruchu obrotowego Ziemi
  3. 2.3. Ruch obiegowy Ziemi
  4. 2.4. Następstwa ruchu obiegowego Ziemi
  5. 2.5. Ziemia i jej obraz na mapie. Ruchy Ziemi i ich następstwa. Podsumowanie
 3. 3. Klimat i wody na Ziemi
  1. 3.1. Przyczyny zróżnicowania temperatury powietrza w różnych częściach świata
  2. 3.2. Jak powstaje wiatr?
  3. 3.3. Opady i osady atmosferyczne
  4. 3.4. Czynniki klimatotwórcze
  5. 3.5. Strefy klimatyczne świata
  6. 3.6. Jak klimat wpływa na bioróżnorodność i zróżnicowanie gleb?
  7. 3.7. Wody na Ziemi
  8. 3.8. Klimat i wody na Ziemi. Podsumowanie
 4. 4. Czynniki i procesy rzeźbotwórcze
  1. 4.1. Budowa wnętrza Ziemi
  2. 4.2. Płytowa budowa litosfery. Ruchy górotwórcze
  3. 4.3. Jak poznano dzieje Ziemi?
  4. 4.4. Jakie procesy wywołują zjawiska wulkaniczne i trzęsienia ziemi?
  5. 4.5. Wietrzenie skał
  6. 4.6. Jak wiatr wpływa na rzeźbę powierzchni Ziemi?
  7. 4.7. Jak rzeki i morza przekształcają powierzchnię Ziemi?
  8. 4.8. Jak lodowce i lądolody przekształcają powierzchnię Ziemi?
  9. 4.9. Czynniki i procesy rzeźbotwórcze Ziemi. Podsumowanie
 5. Słowniczek