Kultura i życie

Wersja najnowsza (20)

Spis treści

 1. 1. ROMANTYZM
  1. 1.1. Wprowadzenie do epoki
   1. 1.1.1. Romantyczny indywidualizm
   2. 1.1.2. Tajemnice podróży w poszukiwaniu siebie
   3. 1.1.3. „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”– różne oblicza patriotyzmu
   4. 1.1.4. Czas „burzy i naporu” w sztuce
  2. 1.2. Rozwinięcie
   1. 1.2.1. Bohater romantyczny. Indywidualizm
    1. 1.2.1.1. Faust Johanna Wolfganga Goethego – filozoficzna przypowieść o poszukiwaniu ideału
   2. 1.2.2. Młodość. Miłość. Bunt
    1. 1.2.2.1. W państwie młodych – „Razem, młodzi przyjaciele!...”
    2. 1.2.2.2. Oda do młodości – manifest pokolenia
    3. 1.2.2.3. „Piekło” i „niebo” na ziemi – obraz miłości Gustawa w IV części Dziadów
    4. 1.2.2.4. O pamięci miłości – Do M***
   3. 1.2.3. Tajemnica i ludowość
    1. 1.2.3.1. Tajemnica i ludowość w Balladach i romansach Adama Mickiewicza
   4. 1.2.4. Natura. Podróż. Pielgrzym
    1. 1.2.4.1. Samotność wędrowca w Stepach akermańskich Adama Mickiewicza
    2. 1.2.4.2. „Gniewny wiersz” o „duszy anielskiej” i „czerepie rubasznym” – Grób Agamemnona Juliusza Słowackiego
   5. 1.2.5. Artysta. Twórca. Geniusz
    1. 1.2.5.1. Twórca i sztuka w wierszu Cypriana Kamila Norwida Fortepian Szopena
   6. 1.2.6. Romantyczne myślenie o historii
    1. 1.2.6.1. Moralne i niemoralne strategie walki. Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza
   7. 1.2.7. Idea małej ojczyzny i szlacheckiego narodu
    1. 1.2.7.1. Soplicowskie afery. Awantury rodzinne i afekty miłosne z wielką historią w tle
    2. 1.2.7.2. Soplicowska codzienność w gawędzie obyczajowej
    3. 1.2.7.3. W galerii pejzaży i portretów literackich Soplicowa
    4. 1.2.7.4. „Poloneza czas zacząć”… W soplicowskiej audiosferze
    5. 1.2.7.5. Pan Tadeusz wczoraj i dziś. W kręgu mitów i rekwizytów narodowych
   8. 1.2.8. Dramat romantyczny
    1. 1.2.8.1. „Nazywam się Milijon” – egotyczne przesłanie Konrada
    2. 1.2.8.2. Czterdzieści i cztery, czyli mesjanizm i profetyzm III. części Dziadów
    3. 1.2.8.3. Dziady – „kilka rysów ogromnego obrazu” i dokument sprawy narodowej
    4. 1.2.8.4. Dziady – misterium w konwencji moralitetu
    5. 1.2.8.5. Kordian – niespełniony „bohater Polaków”?
    6. 1.2.8.6. Kordian - bezradność wobec wypadków historii
    7. 1.2.8.7. W piekle poezji i rewolucji. Historiozoficzne dylematy Zygmunta Krasińskiego
   9. 1.2.9. Baśń romantyczna
    1. 1.2.9.1. Twardy orzech do zgryzienia, czyli romantyczna baśń w interpretacji muzycznej
  3. 1.3. Spotkania ze sztuką
   1. 1.3.1. Sztuka budzenia uczuć
 2. 2. POZYTYWIZM
  1. 2.1. Wprowadzenie do epoki
   1. 2.1.1. Pozytywistyczne ścieżki
   2. 2.1.2. Filozoficzne drogi
   3. 2.1.3. Obiektywny obraz świata
  2. 2.2. Rozwinięcie
   1. 2.2.1. Literatura humorystyczno-satyryczna
    1. 2.2.1.1. Dobry humor?
   2. 2.2.2. Literatura realistyczna
    1. 2.2.2.1. Obrazowa obrazkowość
    2. 2.2.2.2. Epizody rozsadzają całość
    3. 2.2.2.3. Obrazy wszystkiego
   3. 2.2.3. Flaubertyzm
    1. 2.2.3.1. Dwa światy
    2. 2.2.3.2. Grossmutter i Napoleon
    3. 2.2.3.3. Przeklęte problemy
   4. 2.2.4. Naturalizm
    1. 2.2.4.1. Realizm + 30%
   5. 2.2.5. Powieść historyczna
    1. 2.2.5.1. Do lamusa?
   6. 2.2.6. Poezja doby pozytywizmu
    1. 2.2.6.1. Góry, kobiety i…
  3. 2.3. Spotkania ze sztuką
   1. 2.3.1. Uboga krewna malarstwa
 3. 3. MŁODA POLSKA
  1. 3.1. Wprowadzenie do epoki
   1. 3.1.1. Filozofia epoki
   2. 3.1.2. Izmy przełomu wieków
   3. 3.1.3. Topografia Młodej Polski
   4. 3.1.4. Różnorodne odmiany dzieł sztuki secesji
  2. 3.2. Rozwinięcie
   1. 3.2.1. Szare się dymy wolno wleką...
    1. 3.2.1.1. Trudy, niepokoje i niedostatki życia na wsi czasów Młodej Polski
    2. 3.2.1.2. Pejzaże duszy
   2. 3.2.2. Nie wierzę w nic...
    1. 3.2.2.1. Łzy w sercu
    2. 3.2.2.2. Nie wierzę w nic…
   3. 3.2.3. Evviva l'arte!
    1. 3.2.3.1. Piękno ponad wszystko!
    2. 3.2.3.2. Niech żyje sztuka!
   4. 3.2.4. Mej nędzy długiej się ulituj!
    1. 3.2.4.1. Poszukiwanie Boga?
    2. 3.2.4.2. Sztuka umierania – wołanie do śmierci
   5. 3.2.5. Tyś jest, jak śmierć, królową...
    1. 3.2.5.1. Sztuka miłości w Młodej Polsce
    2. 3.2.5.2. Miłosne zatracenie
    3. 3.2.5.3. Miłosne rozterki
   6. 3.2.6. Snują się w myśli senne krajobrazy...
    1. 3.2.6.1. Tatrzańskie ukojenie
    2. 3.2.6.2. W gąszczu młodopolskich symboli
   7. 3.2.7. ...i wprawny w cierpieniu...
    1. 3.2.7.1. Koniec świata!
    2. 3.2.7.2. Pochwała życia
   8. 3.2.8. Eksperymenty prozy
    1. 3.2.8.1. Hamlet XIX wieku, czyli bezdomność z wyboru
    2. 3.2.8.2. Ludzie bezdomni. Kierunki interpretacji
    3. 3.2.8.3. Dzieje rodu Borynów. W kręgu chłopskiej epopei Władysława Stanisława Reymonta
    4. 3.2.8.4. Jesień w Lipcach. W kręgu estetyki powieściowej Reymonta
    5. 3.2.8.5. Między konformizmem a idealizmem. Przypadek Lorda Jima
   9. 3.2.9. Teatr i dramat młodopolski
    1. 3.2.9.1. Chocholi taniec na weselu. Stanisława Wyspiańskiego diagnoza Polski
    2. 3.2.9.2. Bronowicka chata z bajki. W widowiskowym teatrze Stanisława Wyspiańskiego
  3. 3.3. Spotkania ze sztuką
   1. 3.3.1. Artyści w służbie reklamy
 4. 4. 2. KOMUNIKACJA I ŻYCIE
  1. 4.1. Jak komponować logiczną i skuteczną wypowiedź?
  2. 4.2. Rozpoznawanie argumentów
  3. 4.3. Stylistyczne nacechowanie tekstu
  4. 4.4. Tworzenie wypowiedzi argumentacyjnych zgodnie z zasadami logiki i retoryki
  5. 4.5. Zanim zabierzesz głos publicznie...
  6. 4.6. O specyfice tekstów medialnych i wypowiedziach polityków
  7. 4.7. O języku tekstów popularnonaukowych
 5. Słowniczek
 6. Bibliografia