Świat pod lupą

podręcznik

Wersja najnowsza (25)

W klasie trzeciej poznasz związki organiczne, które są podstawą funkcjonowania organizmów i surowcem dla przemysłu chemicznego. Ich badaniem zajmuje się chemia organiczna czyli chemia związków węgla. W przyrodzie ten niezwykły pierwiastek tworzy skały osadowe – węgiel kamienny lub brunatny – i… diamenty. Atomy węgla mogą łączyć się ze sobą wiązaniami C–C, tworząc zwykle bardzo długie łańcuchy. Te z kolei przyłączają atomy tlenu, wodoru, siarki, azotu i innych pierwiastków. W ten sposób powstają różnorodne związki o wielu właściwościach. Wśród związków węgla są te, które budują ciała organizmów i umożliwiają ich funkcjonowanie, czyli np.: białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe i witaminy. Z kolei węglowodory to składniki paliw oraz surowce do wytwarzania niezliczonej ilości tworzyw sztucznych. Ich pochodnymi są między innymi substancje znane z życia codziennego: ocet używany do zakwaszania potraw, glicerol, składnik kremu do rąk, estry nadające zapach kwiatom (i perfumom) czy aminy – składniki leków. Ucząc się chemii organicznej będziecie mieli okazję poznać właściwości i zastosowanie tych substancji oraz charakterystyczne dla nich reakcje.

Spis treści