Świat pod lupą

Wersja najnowsza (37)

Spis treści

 1. 1. Dynamika
  1. 1.1. Trzecia zasada dynamiki Newtona – wzajemne oddziaływanie ciał
  2. 1.2. Wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała
  3. 1.3. Pierwsza zasada dynamiki Newtona. Bezwładność ciał
  4. 1.4. Druga zasada dynamiki Newtona
  5. 1.5. Podsumowanie wiadomości z dynamiki
  6. 1.6. Sprawdzian wiadomości z dynamiki
 2. 2. Energia
  1. 2.1. Praca jako wielkość fizyczna
  2. 2.2. Moc jako szybkość wykonywania pracy
  3. 2.3. Maszyny proste. Wyznaczanie masy ciała przy użyciu dźwigni dwustronnej
  4. 2.4. Energia mechaniczna i jej rodzaje
  5. 2.5. Energia kinetyczna. Rozwiązywanie zadań
  6. 2.6. Energia potencjalna grawitacji i sprężystości
  7. 2.7. Zasada zachowania energii mechanicznej i jej zastosowanie
  8. 2.8. Temperatura i jej związek z energią kinetyczną cząsteczek
  9. 2.9. Energia wewnętrzna. Ciepło. Zmiany energii wewnętrznej spowodowane wykonywaniem pracy i przepływem ciepła
  10. 2.10. Przekazywanie ciepła w zjawisku przewodnictwa. Rola izolacji cieplnej
  11. 2.11. Przekazywanie energii w zjawisku konwekcji
  12. 2.12. Jak obliczamy ciepło potrzebne do zmiany temperatury, stopienia lub wyparowania ciała?
  13. 2.13. Wyznaczanie ciepła właściwego wody przy użyciu grzałki o znanej mocy
  14. 2.14. Energia wewnętrzna i zmiany stanów skupienia
  15. 2.15. Podsumowanie wiadomości o pracy, mocy i energii
  16. 2.16. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działów o pracy, mocy i energii
 3. 3. Ruch drgający i fale
  1. 3.1. Ruch drgający prosty i wielkości go opisujące. Przykłady ruchu drgającego.
  2. 3.2. Przemiany energii podczas drgań wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie
  3. 3.3. Wyznaczanie okresu i częstotliwości drgań wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie
  4. 3.4. Powstawanie fal w ośrodkach materialnych. Fale harmoniczne i wielkości je opisujące: amplituda, okres, częstotliwość, prędkość i długość fali
  5. 3.5. Fale dźwiękowe jako przykład fal harmonicznych. Cechy dźwięków: wysokość i głośność
  6. 3.6. Fale stojące. Mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych
  7. 3.7. Ultradźwięki i infradźwięki
  8. 3.8. Stosowanie zależności między okresem i częstotliwością oraz prędkością i długością fal w obliczeniach
  9. 3.9. Podsumowanie wiadomości o ruchu drgającym i falach
  10. 3.10. Sprawdzian wiadomości o ruchu drgającym i falowym
 4. 4. Optyka
  1. 4.1. Źródła światła i jego prędkość. Zjawisko powstawania cienia i półcienia
  2. 4.2. Prawo odbicia światła. Powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim. Rozproszenie światła
  3. 4.3. Ognisko i ogniskowa zwierciadła wklęsłego. Konstrukcja obrazów wytworzonych przez zwierciadła wklęsłe
  4. 4.4. Zjawisko załamania światła. Bieg promieni w soczewce skupiającej i rozpraszającej
  5. 4.5. Konstrukcja obrazów powstających przy użyciu soczewek
  6. 4.6. Wady wzroku – krótkowzroczność i dalekowzroczność oraz ich korekcja
  7. 4.7. Zjawisko rozszczepienia światła. Światło białe jako mieszanina barw
  8. 4.8. Podsumowanie wiadomości z optyki
  9. 4.9. Sprawdzian wiadomości z optyki
 5. Definicje
 6. Pojęcia
 7. Biogramy
 8. Bibliografia