Świat pod lupą

Wersja najnowsza (24)

Geografia to nauka badająca powłokę Ziemi i związki zachodzące między działaniami człowieka a elementami środowiska przyrodniczego. W klasie trzeciej gimnazjum poznasz wybrane regiony geograficzne Europy i świata. Dostrzeżesz, jak wielkie jest zróżnicowanie powierzchni Ziemi, poznasz charakterystyczne cechy wybranych obszarów oraz ludzi w nich żyjących. Dowiesz się, jakie są sposoby korzystania z zasobów danego regionu oraz następstwa podjętej tam działalności gospodarczej. Poznając regiony, zwróć uwagę na zróżnicowanie kulturowe, społeczne i etniczne. E-podręcznik do nauki geografii w klasie trzeciej gimnazjum zawiera teksty, mapy, zadania interaktywne, ćwiczenia, wykresy, dane statystyczne. Wszystkie te elementy służą do opisu charakterystycznych cech omawianego regionu. Pamiętaj jednak, że współcześnie w wielu obszarach następują niezwykle szybkie zmiany w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej. Korzystaj więc dodatkowo z wielu dostępnych źródeł informacji zawierających najnowsze dane i samodzielnie uzupełniaj przedstawione opisy. E-podręcznik jest nowym elementem w nauczaniu geografii. Informacje zostały uporządkowane tak, by można było z nich łatwo korzystać.

Spis treści

 1. 1. Europa
  1. 1.1. Położenie Europy. Charakterystyczne cechy rzeźby powierzchni
  2. 1.2. Zróżnicowanie typów klimatu w Europie
  3. 1.3. Wody powierzchniowe w Europie
  4. 1.4. Zróżnicowanie ludnościowe i kulturowe współczesnej Europy
  5. 1.5. Przegląd państw na mapie politycznej Europy
  6. 1.6. Europa Północna – państwa skandynawskie
  7. 1.7. Europa Zachodnia – cechy środowiska przyrodniczego
  8. 1.8. Rolnictwo Francji
  9. 1.9. Przemysł Europy Zachodniej – przemiany i kierunki rozwoju
  10. 1.10. Procesy urbanizacji w Europie Zachodniej. Paryż – światowa metropolia
  11. 1.11. Kraje alpejskie – wpływ środowiska przyrodniczego na gospodarkę
  12. 1.12. Europa Południowa – cechy środowiska przyrodniczego
  13. 1.13. Europa Południowa – kultura śródziemnomorska, turystyka
  14. 1.14. Wycieczka po Europie
  15. 1.15. Europa – przyroda – człowiek – gospodarka. Podsumowanie
 2. 2. Wybrane regiony świata
  1. 2.1. Azja – kontynent kontrastów
  2. 2.2. Azja – najstarsze cywilizacje. Ludność Azji
  3. 2.3. Chiny – najludniejszy kraj świata
  4. 2.4. Japonia – cechy środowiska przyrodniczego. Nowoczesna gospodarka
  5. 2.5. Azja Południowo-Wschodnia
  6. 2.6. Indie – kontrasty społeczne i gospodarcze
  7. 2.7. Bliski Wschód – gospodarka, cechy kulturowe, konflikty zbrojne
  8. 2.8. Afryka – strefowość klimatyczna, roślinna i glebowa
  9. 2.9. Afryka – formy gospodarowania w strefie Sahelu
  10. 2.10. Państwa Afryki Subsaharyjskiej – rozwój gospodarczy i poziom życia
  11. 2.11. Ameryka Północna i Ameryka Południowa – zróżnicowanie ludności
  12. 2.12. Brazylia – eksploatacja lasów Amazonii, wielkie miasta
  13. 2.13. Stany Zjednoczone Ameryki (USA) – światowa potęga gospodarcza
  14. 2.14. Australia – środowisko przyrodnicze, cechy gospodarki
  15. 2.15. Arktyka i Antarktyka – środowisko przyrodnicze obszarów podbiegunowych
  16. 2.16. Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda – gospodarka. Podsumowanie
 3. Słowniczek