Świat pod lupą

Wersja najnowsza (27)

„Polska pod lupą” – ten tytuł bardzo pasuje do e-podręcznika geografii dla klasy 2 gimnazjum. Polska jest bowiem małym fragmentem wielkiego świata, który na stronach e-podręcznika bierzemy właśnie „pod lupę”. Polska to zdecydowanie najbliższa nam część tego świata i dlatego na jej poznawanie przeznaczamy niemal całą drugą klasę, po dwie lekcje tygodniowo. Najpierw zaznajomimy się ze środowiskiem przyrodniczym, ludnością i gospodarką w odniesieniu do całego naszego kraju. Następnie, w drugim semestrze, w sposób przekrojowy poznamy poszczególne regiony Polski, w tym region naszego zamieszkania. Na koniec odwiedzimy siedem państw sąsiadujących z Polską. Znajomość własnego kraju i regionu zawsze była, jest i będzie obowiązkiem każdego mieszkańca. Patriotyzm ogólnokrajowy i lokalny to wartości ponadczasowe, o które trzeba dbać i przekazywać kolejnym pokoleniom. Wiedza geograficzna o naszym miejscu na Ziemi jest też wielce przydatna w życiu codziennym – daje orientację w rozmieszczeniu różnorodnych obiektów, pozwala planować podróże czy też po prostu ułatwia rozliczne dyskusje na wiele tematów, nie tylko geograficznych.

Spis treści

 1. 1. Położenie i środowisko przyrodnicze obszaru Polski
  1. 1.1. Położenie Polski na świecie i w Europie
  2. 1.2. Moje miejsce zamieszkania i jego położenie na administracyjnej mapie Polski
  3. 1.3. Geologiczna przeszłość Polski
  4. 1.4. Jak powstały góry i skąd wziął się węgiel w Polsce
  5. 1.5. Współczesna rzeźba Polski a dawne wydarzenia geologiczne
  6. 1.6. Wpływ zlodowaceń na rzeźbę Polski
  7. 1.7. Surowce mineralne Polski
  8. 1.8. Czynniki kształtujące klimat Polski
  9. 1.9. Cechy klimatu Polski
  10. 1.10. Wody powierzchniowe i podziemne w Polsce
  11. 1.11. Morze Bałtyckie – środowisko przyrodnicze a działalność człowieka
  12. 1.12. Zróżnicowanie gleb i roślinności na obszarze Polski
  13. 1.13. Położenie i środowisko przyrodnicze obszaru Polski. Podsumowanie
 2. 2. Ludność Polski
  1. 2.1. Rozmieszczenie ludności Polski
  2. 2.2. Zmiany liczby ludności Polski
  3. 2.3. Biologiczna struktura ludności Polski
  4. 2.4. Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia w Polsce
  5. 2.5. Migracje ludnościowe związane z Polską oraz ich skutki
  6. 2.6. Zróżnicowanie poziomu urbanizacji w Polsce
  7. 2.7. Ludność w moim regionie
  8. 2.8. Ludność Polski. Podsumowanie
 3. 3. Gospodarka Polski
  1. 3.1. Czynniki rozwoju rolnictwa Polski
  2. 3.2. Rozmieszczenie upraw na terenie Polski
  3. 3.3. Chów i hodowla zwierząt w Polsce
  4. 3.4. Źródła energii w Polsce
  5. 3.5. Zmiany w przemyśle Polski
  6. 3.6. Najlepiej rozwijające się gałęzie przemysłu w Polsce
  7. 3.7. Rozwój usług w Polsce
  8. 3.8. Rozwój transportu lądowego w Polsce
  9. 3.9. Rozwój transportu powietrznego i wodnego w Polsce
  10. 3.10. Turystyczne walory Polski
  11. 3.11. Ochrona środowiska w Polsce
  12. 3.12. Gospodarka Polski. Podsumowanie
 4. 4. Regiony Polski
  1. 4.1. Geograficzne regiony Polski
  2. 4.2. Środowisko naturalne Pobrzeży Południowobałtyckich
  3. 4.3. Gospodarcza działalność człowieka na Pobrzeżach Południowobałtyckich
  4. 4.4. Środowisko naturalne pojezierzy
  5. 4.5. Gospodarcza działalność człowieka na pojezierzach
  6. 4.6. Środowisko naturalne Nizin Środkowopolskich
  7. 4.7. Gospodarcza działalność człowieka na Nizinach Środkowopolskich
  8. 4.8. Środowisko naturalne pasa wyżyn
  9. 4.9. Gospodarcza działalność człowieka na Wyżynach Polskich
  10. 4.10. Środowisko naturalne i gospodarka kotlin podkarpackich
  11. 4.11. Karpaty Zewnętrzne – Beskidy i Pogórze Karpackie
  12. 4.12. Karpaty Wewnętrzne – Tatry, Podhale, Pieniny
  13. 4.13. Środowisko naturalne Sudetów
  14. 4.14. Gospodarcza działalność człowieka w polskich górach
  15. 4.15. Środowisko przyrodnicze mojego regionu
  16. 4.16. Gospodarka mojego regionu
  17. 4.17. Turystyczne walory wybranych regionów Polski – prezentacje
  18. 4.18. Regiony Polski. Podsumowanie
 5. 5. Sąsiedzi Polski
  1. 5.1. Środowisko przyrodnicze i gospodarka Niemiec
  2. 5.2. Środowisko przyrodnicze i gospodarka Republiki Czeskiej
  3. 5.3. Środowisko przyrodnicze i gospodarka Słowacji
  4. 5.4. Środowisko przyrodnicze i gospodarka Ukrainy
  5. 5.5. Środowisko przyrodnicze i gospodarka Białorusi
  6. 5.6. Środowisko przyrodnicze i gospodarka Litwy
  7. 5.7. Środowisko przyrodnicze i gospodarka Federacji Rosyjskiej
  8. 5.8. Sąsiedzi Polski. Podsumowanie
 6. Słowniczek