Kultura i życie

Wersja najnowsza (14)

Spis treści

 1. 1. XX LECIE
  1. 1.1. Wprowadzenie do epoki
   1. 1.1.1. Niepodległość
   2. 1.1.2. Kawiarnia literacka
   3. 1.1.3. Awangardowe utopie
   4. 1.1.4. Kult czystej formy
  2. 1.2. Rozwinięcie
   1. 1.2.1. Między istnieniem i nicością: zmysły, zaświaty, niedowcielenia, byty potworzone
    1. 1.2.1.1. Przeciw nicości: natura i wola istnienia
    2. 1.2.1.2. Przeciw nicości: czyn i poryw ku innemu światu
    3. 1.2.1.3. Przeciw nicości: miłość i zmysły
   2. 1.2.2. Ewolucja w poezji: Skamander
    1. 1.2.2.1. Grupa Skamander i ewolucyjny wzorzec poetyki
   3. 1.2.3. Witalizm i miasto
    1. 1.2.3.1. Witalizm i urbanizm: upojenie życiem, upojenie miastem
    2. 1.2.3.2. Witalizm ekstatyczny: istnienie jako zabawa
   4. 1.2.4. Niepodległość, tożsamość, przyszłość
    1. 1.2.4.1. Od dramatu świadomości narodowej do dramatu miłości i śmierci
    2. 1.2.4.2. Spór z tradycją romantyczną jako pytanie o kondycję narodu
   5. 1.2.5. Istnienie i przemijanie
    1. 1.2.5.1. Dramat pamięci: czas nieodzyskany
   6. 1.2.6. Rewolucja w poezji: konstruktywizm wyobraźni
    1. 1.2.6.1. Teraźniejszość, metafora, konstrukcja: Awangarda krakowska i program rewolucji w poezji
    2. 1.2.6.2. Wyobraźnia konstruująca: najmniej słów i nieskończone zamachy na Wszystkość
   7. 1.2.7. Rewolucja w poezji: wizje katastrofy, sny o śmierci i kołysanki
    1. 1.2.7.1. Znaki śmierci – symbole tajemnicy – przeczucia katastrofy
   8. 1.2.8. Deformacje-rewelacje
    1. 1.2.8.1. Deformacja i poznanie: Prawo jako obcość i tajemnica
    2. 1.2.8.2. Deformacja i poznanie: w poszukiwaniu duchowej genealogii
    3. 1.2.8.3. Deformacja jako autokreacja, deformacja jako maska
   9. 1.2.9. Literatura w polityce - polityka w literaturze
    1. 1.2.9.1. Literatura w polityce – polityka w literaturze
   10. 1.2.10. Dylematy tożsamości: Feministyczny romans
    1. 1.2.10.1. Między ludźmi
   11. 1.2.11. Dylematy tożsamości: Nowoczesność jako źródło cierpień
    1. 1.2.11.1. Nowoczesność jako źródło cierpień
   12. 1.2.12. Dylematy tożsamości: Oblicza obcości
    1. 1.2.12.1. Oblicza obcości
  3. 1.3. Spotkania ze sztuką
   1. 1.3.1. W cieniu awangardy
 2. 2. PO 1939
  1. 2.1. Wprowadzenie do epoki
   1. 2.1.1. Nadchodzą skandaliści
  2. 2.2. Rozwinięcie
   1. 2.2.1. Poezja i wojna
    1. 2.2.1.1. Kiedy pacyfista musi być militarystą
   2. 2.2.2. Literatura i Holocaust
    1. 2.2.2.1. Cywilizacja śmierci. Doświadczenie Holocaustu jako próba kultury i człowieczeństwa
    2. 2.2.2.2. Obóz jako tu i teraz człowieka zlagrowanego
   3. 2.2.3. Nowoczesność i Zagłada
    1. 2.2.3.1. Sami przeciw wszystkim
   4. 2.2.4. Czy "inny świat"?
    1. 2.2.4.1. Piekło łagrów
   5. 2.2.5. Pisanie dziennika
    1. 2.2.5.1. Pisanie dziennika
   6. 2.2.6. Poezja jako świadectwo
    1. 2.2.6.1. Poetyckie poszukiwanie rzeczywistości
   7. 2.2.7. Poezja jako doświadczenie
    1. 2.2.7.1. Kto to jest „ja”? Co to jest „rzeczywistość?”
   8. 2.2.8. Filozofia poetycka Szymborskiej
    1. 2.2.8.1. Gdzie jest prawda?
   9. 2.2.9. Etyka poetycka Herberta
    1. 2.2.9.1. Etyka i polityka
   10. 2.2.10. Tytuł podrozdziału do ustalenia
    1. 2.2.10.1. Język w stanie podejrzenia
   11. 2.2.11. Dekonstrukcja tożsamości
    1. 2.2.11.1. Dramat tożsamości
   12. 2.2.12. Postmodernistyczna powieść
    1. 2.2.12.1. Erudycja i przyjemność, czyli postmodernizm według Umberto Eco
   13. 2.2.13. Życie reportera
    1. 2.2.13.1. Podróżowanie, pisanie i czytanie
   14. 2.2.14. Fenomenologia obcości
    1. 2.2.14.1. Wobec nieludzkiego: granice człowieczeństwa, granice poznania
  3. 2.3. Spotkania ze sztuką
   1. 2.3.1. Granice prowokacji w sztuce
 3. 3. 3. KOMUNIKACJA I ŻYCIE
  1. 3.1. Polszczyzna niejedno ma imię. Terytorialne, zawodowe i środowiskowe odmiany współczesnego języka polskiego
  2. 3.2. Stylizacja i jej typy
  3. 3.3. Co każdy powinien wiedzieć o poprawności językowej?
  4. 3.4. Nowomowa – język władzy totalitarnej
 4. Słowniczek
 5. Bibliografia