Kultura i życie

Wersja najnowsza (30)

Spis treści

 1. 1. ANTYK
  1. 1.1. Wprowadzenie do epoki
   1. 1.1.1. Kiedy i gdzie rozpoczął się antyk?
   2. 1.1.2. Od mitów do literatury
   3. 1.1.3. Grecy i Rzymianie filozofują
   4. 1.1.4. Dziedzictwo starożytności
  2. 1.2. Rozwinięcie
   1. 1.2.1. Rozum i emocje
    1. 1.2.1.1. Mity nieustannie obecne. Dionizos i Apollo
   2. 1.2.2. W drodze do Itaki
    1. 1.2.2.1. Odyseusz, Penelopa i Telemach, czyli Odyseja rodzinna
    2. 1.2.2.2. Dzisiejszy Odys... Itaka Konstandinosa Kawafisa
   3. 1.2.3. Miłość mądrości
    1. 1.2.3.1. Sokrates przed sądem
    2. 1.2.3.2. W platońskich ciemnościach…
   4. 1.2.4. W greckim amfiteatrze
    1. 1.2.4.1. Po co ludziom teatr? Historia greckiego teatru i dramatu
    2. 1.2.4.2. Edyp – król czy niewolnik? Król Edyp Sofoklesa
   5. 1.2.5. Poetycka Grecja
    1. 1.2.5.1. Grecka lira. Safona, Tyrtajos, Symonides i Anakreont
   6. 1.2.6. Poetycki Rzym
    1. 1.2.6.1. Horacy – poeta wszech czasów
    2. 1.2.6.2. Jak żyć? Filozofia Horacego
   7. 1.2.7. Antyk wiecznie żywy
    1. 1.2.7.1. Po co nam tradycja klasyczna?
   8. 1.2.8. Skąd zło?
    1. 1.2.8.1. Pierwsze morderstwo na świecie, czyli historia Kaina i Abla
    2. 1.2.8.2. Oczyszczający potop!
    3. 1.2.8.3. Historia Abrahama i Izaaka
   9. 1.2.9. Poetycki Izrael
    1. 1.2.9.1. Grajmy Panu na cytrze. Biblijne psalmy
    2. 1.2.9.2. O miłości w Starym Testamencie (Pieśń nad Pieśniami)
   10. 1.2.10. Po co cierpienie?
    1. 1.2.10.1. Czy cierpienie ma sens? Historia Hioba
    2. 1.2.10.2. Kohelet na temat marności
    3. 1.2.10.3. Koniec świata i początek świata. Apokalipsa św. Jana
  3. 1.3. Spotkania ze sztuką
   1. 1.3.1. Klasyczna harmonia
 2. 2. ŚREDNIOWIECZE
  1. 2.1. Wprowadzenie do epoki
   1. 2.1.1. Krótko o długiej epoce – średniowiecze
   2. 2.1.2. Średniowieczna zjednoczona Europa
   3. 2.1.3. Filozofia i nauka w średniowieczu
   4. 2.1.4. Sztuka cenniejsza niż złoto
  2. 2.2. ŚREDNIOWIECZE: Rozwinięcie
   1. 2.2.1. Bóg (i Matka)
    1. 2.2.1.1. Bogurodzica – pieśń, która rozbrzmiewała pod Grunwaldem
    2. 2.2.1.2. Dramat Maryi pod krzyżem…
   2. 2.2.2. Memento mori
    1. 2.2.2.1. Pamiętaj o śmierci. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
    2. 2.2.2.2. Dante w piekle, czyśćcu i niebie
    3. 2.2.2.3. Czy święty może być okrutny?
    4. 2.2.2.4. Cierpiący i radosny – Biedaczyna Boży z Asyżu
   3. 2.2.3. Inne gatunki piśmiennictwa średniowiecznego
    1. 2.2.3.1. Kronika polska Galla tzw. Anonima
  3. 2.3. Spotkania ze sztuką
   1. 2.3.1. Pomnik epoki
 3. 3. RENESANS
  1. 3.1. Wprowadzenie do epoki
   1. 3.1.1. Powrót do przeszłości, by zmieniać przyszłość. Renesansowy humanizm
   2. 3.1.2. Który kościół wybrać? Renesansowa reformacja
   3. 3.1.3. Renesansowa Rzeczpospolita
   4. 3.1.4. Triumf piękna
  2. 3.2. RENESANS: Rozwinięcie
   1. 3.2.1. Renesansowa miłość
    1. 3.2.1.1. Kobieta czy anioł? Sonety do Laury Francesca Petrarki
   2. 3.2.2. Żywoty...
    1. 3.2.2.1. Cztery pory roku, czyli Mikołaja Reja Żywot człowieka poczciwego
   3. 3.2.3. Poetycki renesans
    1. 3.2.3.1. Raj na ziemi, czyli... polska wieś widziana oczami Jana Kochanowskiego
    2. 3.2.3.2. Kochanowski wielkim poetą był
    3. 3.2.3.3. Bóg Jana Kochanowskiego
    4. 3.2.3.4. Psalmy Dawida i Jana Kochanowskiego. Psałterz Dawidów Mistrza z Czarnolasu
    5. 3.2.3.5. Człowiek nie kamień... Filozofia Trenów Jana Kochanowskiego
    6. 3.2.3.6. Od Urszuli do Hanny... Treny Jana Kochanowskiego jako cykl poetycki
   4. 3.2.4. Ojczyzna
    1. 3.2.4.1. Skargi Piotra Skargi (Kazania sejmowe)
   5. 3.2.5. Ziemskie lęki
    1. 3.2.5.1. Czytać czy nie czytać? Hamlet Williama Shakespeare’a
  3. 3.3. Spotkania ze sztuką
   1. 3.3.1. Tajemnice portretu
 4. 4. BAROK
  1. 4.1. Wprowadzenie do epoki
   1. 4.1.1. Od renesansu do baroku
   2. 4.1.2. W co wierzyć? Religia i filozofia baroku
   3. 4.1.3. Świat to teatr
   4. 4.1.4. Barokowe kontrasty
  2. 4.2. Rozwinięcie
   1. 4.2.1. Barokowa fantazja
    1. 4.2.1.1. Po co walczyć z wiatrakami? Don Kichot Miguela de Cervantesa Saavedry
   2. 4.2.2. Poetycki barok
    1. 4.2.2.1. Poeta dworu i salonu, czyli Jan Andrzej Morsztyn
    2. 4.2.2.2. „Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?” – Mikołaj Sęp Szarzyński
   3. 4.2.3. Sarmaci
    1. 4.2.3.1. Polski mit sarmaty. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska
    2. 4.2.3.2. Poeta, moralizator i filozof, czyli Wacław Potocki
  3. 4.3. Spotkania ze sztuką
   1. 4.3.1. Barokowe theatrum sacrum
 5. 5. OŚWIECENIE
  1. 5.1. Wprowadzenie do epoki
   1. 5.1.1. Wiek rozumu, czyli oświeceniowa Europa
   2. 5.1.2. Oświecona filozofia
   3. 5.1.3. Oświecona Polska
   4. 5.1.4. Neoklasycyzm
  2. 5.2. Rozwinięcie
   1. 5.2.1. Bawić i uczyć
    1. 5.2.1.1. Bajki Ignacego Krasickiego
    2. 5.2.1.2. Naprawić świat! Satyry Ignacego Krasickiego
    3. 5.2.1.3. Mistrz od niechcenia... Stanisław Trembecki (i jego bajki)
   2. 5.2.2. Sentymentalna wiara
    1. 5.2.2.1. Justyny w życiu Franciszka Karpińskiego, czyli o sentymentalnych kobietach i sielankach
   3. 5.2.3. Ojczyzna
    1. 5.2.3.1. Miłość ojczyzny. Hymny Ignacego Krasickiego i Józefa Wybickiego
  3. 5.3. Spotkania ze sztuką
   1. 5.3.1. Badacze i amatorzy starożytności
 6. 6. 1. KOMUNIKACJA I ŻYCIE
  1. 6.1. Komunikacja i jej składniki
  2. 6.2. W świecie znaków
  3. 6.3. Po co mówimy i piszemy? O funkcjach wypowiedzi i języka
  4. 6.4. Mowa – pismo – internet, czyli jak zmienia się komunikacja
  5. 6.5. Jak skutecznie szukać informacji?
  6. 6.6. Warto korzystać ze słowników
  7. 6.7. Słowa neutralne i zabarwione emocjami
  8. 6.8. Język wartości – wartościowanie w języku
  9. 6.9. Językowy obraz świata
  10. 6.10. Działania na tekstach
 7. Słowniczek
 8. Bibliografia