Świat pod lupą

Wersja najnowsza (48)

Otaczającego nas świata nie można zrozumieć bez poznania podstaw fizyki. Fizyka jest wszechobecna. W e-podręczniku do fizyki znajdziesz odpowiedź na pytanie dlaczego popchnięty przedmiot się przemieszcza, a napotkawszy na przeszkodę – zatrzymuje. Dowiesz się o zasadach rządzących ruchem ciał, a także jak zbudowana jest materia. Zrozumiesz w jakich warunkach woda zmienia swoje stany skupienia, a także dlaczego podobne przemiany innych substancji zachodzą w odmiennych warunkach. Ciekawe filmy, ilustracje i animacje uzmysłowią ci, dlaczego jedne przedmioty pływają na powierzchni wody, a inne toną. Zobaczysz także, że pojęcia takie jak „szybko” i „powoli” są względne. Proponujemy wiele ciekawych obserwacji i doświadczeń, które wzbogaciliśmy filmami i ilustracjami ułatwiającymi samodzielne ich przeprowadzenie. Wykonując je, nauczysz się formułowania problemów badawczych, stawiania hipotez oraz ich weryfikacji. Interaktywne zadania pomogą zaś w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w sposób atrakcyjny, a zarazem efektywny. Prezentowana wersja e-podręcznika jest nieostateczna. Podlega on recenzjom i konsultacjom społecznym. Po ich pomyślnym zakończeniu zostanie dopuszczony do użytku szkolnego.

Spis treści

 1. 1. Wiadomości wstępne
  1. 1.1. Pomiary w fizyce. Niepewność pomiaru. Przeliczanie wielokrotności i podwielokrotności
  2. 1.2. Rodzaje oddziaływań i ich skutki. Wzajemność oddziaływań
  3. 1.3. Siła jako miara oddziaływań. Równowaga sił. Siła wypadkowa. Wyznaczanie siły wypadkowej
  4. 1.4. Masa i ciężar ciała
  5. 1.5. Podsumowanie wiadomości wstępnych
  6. 1.6. Sprawdzian wiadomości
 2. 2. Właściwości materii
  1. 2.1. Cząsteczkowa budowa materii
  2. 2.2. Stany skupienia materii
  3. 2.3. Wyznaczanie gęstości materii
  4. 2.4. Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą wagi i linijki
  5. 2.5. Budowa i właściwości ciał stałych. Budowa krystaliczna
  6. 2.6. Budowa i właściwości cieczy. Zjawisko napięcia powierzchniowego
  7. 2.7. Budowa cząsteczkowa i właściwości fizyczne gazów
  8. 2.8. Ciśnienie. Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne
  9. 2.9. Prawo Pascala
  10. 2.10. Prawo Archimedesa
  11. 2.11. Podsumowanie wiadomości o właściwościach materii
  12. 2.12. Sprawdzian wiadomości
 3. 3. Kinematyka
  1. 3.1. Ruch i spoczynek. Względność ruchu
  2. 3.2. Prędkość i jej jednostki. Odczytywanie prędkości i drogi z wykresów
  3. 3.3. Wyznaczanie prędkości ruchu na podstawie pomiaru czasu i drogi
  4. 3.4. Ruch jednostajny prostoliniowy
  5. 3.5. Rysowanie i analiza wykresów zależności drogi i prędkości od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym
  6. 3.6. Rozwiązywanie zadań dotyczących ruchu jednostajnego prostoliniowego
  7. 3.7. Ruch zmienny prostoliniowy. Przyspieszenie. Prędkość średnia i chwilowa
  8. 3.8. Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy
  9. 3.9. Rysowanie i analiza wykresów zależności drogi i prędkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym
  10. 3.10. Rozwiązywanie zadań dotyczących ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego
  11. 3.11. Ruchy jednostajny prostoliniowy i jednostajnie przyspieszony prostoliniowy w zadaniach
  12. 3.12. Podsumowanie wiadomości z kinematyki
  13. 3.13. Sprawdzian wiadomości
 4. Definicje
 5. Pojęcia
 6. Biogramy
 7. Bibliografia