Odkryj, zrozum, zastosuj...

Matematyka

Wersja najnowsza (19)

Spis treści

 1. 1. Liczby naturalne
  1. 1.1. Zapisywanie liczb w systemie dziesiątkowym
  2. 1.2. Porównywanie liczb naturalnych
  3. 1.3. Rachunki pamięciowe i szacowanie wyników
  4. 1.4. Działania pisemne na liczbach naturalnych
  5. 1.5. Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych
  6. 1.6. Rozwiązywanie zadań tekstowych
  7. 1.7. Wielokrotności i dzielniki liczb naturalnych
  8. 1.8. Cechy podzielności liczb
  9. 1.9. Liczby pierwsze i liczby złożone
  10. 1.10. Rozkładanie liczb na czynniki pierwsze
  11. 1.11. Trening mistrza. Ćwiczenia przed sprawdzianem
 2. 2. Ułamki zwykłe
  1. 2.1. Przypomnienie wiadomości o ułamkach
  2. 2.2. Skracanie i rozszerzanie ułamków
  3. 2.3. Porównywanie ułamków zwykłych
  4. 2.4. Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach
  5. 2.5. Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach
  6. 2.6. Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną
  7. 2.7. Obliczanie ułamka danej liczby
  8. 2.8. Mnożenie ułamków zwykłych
  9. 2.9. Dzielenie ułamków przez liczby naturalne
  10. 2.10. Dzielenie ułamków zwykłych
  11. 2.11. Działania na ułamkach zwykłych
  12. 2.12. Rozwiązywanie zadań tekstowych
  13. 2.13. Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem
 3. 3. Figury geometryczne
  1. 3.1. Proste i odcinki prostopadłe i równoległe
  2. 3.2. Kąty i ich rodzaje
  3. 3.3. Kąty przyległe i wierzchołkowe
  4. 3.4. Własności i rodzaje trójkątów
  5. 3.5. Suma kątów wewnętrznych trójkąta
  6. 3.6. Własności prostokąta i kwadratu
  7. 3.7. Równoległobok i jego własności
  8. 3.8. Własności rombu
  9. 3.9. Trapez i jego rodzaje
  10. 3.10. Podział czworokątów
  11. 3.11. Zadania dotyczące poznanych wielokątów
  12. 3.12. Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem
 4. 4. Liczby dziesiętne
  1. 4.1. Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci liczb dziesiętnych
  2. 4.2. Liczby dziesiętne na osi liczbowej
  3. 4.3. Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych
  4. 4.4. Mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych przez 10, 100, 1000, …
  5. 4.5. Mnożenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne
  6. 4.6. Mnożenie liczb dziesiętnych
  7. 4.7. Dzielenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne
  8. 4.8. Dzielenie liczb dziesiętnych
  9. 4.9. Łączenie działań na liczbach dziesiętnych
  10. 4.10. Rozwiązywanie zadań tekstowych
  11. 4.11. Zamiana ułamków zwykłych na liczby dziesiętne i odwrotnie
  12. 4.12. Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem
 5. 5. Pola wielokątów
  1. 5.1. Pole prostokąta i kwadratu
  2. 5.2. Wysokość równoległoboku
  3. 5.3. Pole równoległoboku i rombu
  4. 5.4. Pole trapezu
  5. 5.5. Wysokość trójkąta
  6. 5.6. Pole trójkąta
  7. 5.7. Obliczanie pól wielokątów
  8. 5.8. Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem
 6. 6. Liczby całkowite
  1. 6.1. Liczby ujemne w życiu codziennym
  2. 6.2. Liczby ujemne na osi liczbowej
  3. 6.3. Wartość bezwzględna liczby
  4. 6.4. Dodawanie liczb całkowitych
  5. 6.5. Odejmowanie liczb całkowitych
  6. 6.6. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych
  7. 6.7. Rozwiązywanie zadań tekstowych
  8. 6.8. Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem
 7. 7. Graniastosłupy proste
  1. 7.1. Graniastosłup prosty
  2. 7.2. Siatki i modele graniastosłupów
  3. 7.3. Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu
  4. 7.4. Objętość figury. Jednostki objętości
  5. 7.5. Objętość prostopadłościanu
  6. 7.6. Rozwiązywanie zadań tekstowych
  7. 7.7. Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem
 8. Słowniczek