3.4. Własności i rodzaje trójkątów

Własności trójkątów

Zadanie 3.4.1.Poziom trudności:A

Przesuń wierzchołki trójkąta tak, aby powstał
 1. a)
  trójkąt rozwartokątny o kącie rozwartym 135 stopni.
 2. b)
  trójkąt o kącie prostym i kącie 30 stopni.
 3. c)
  trójkąt o kątach 35 stopnii27 stopni.

Ważne

Ze względu na boki wyróżniamy trójkąty: równoboczne, równoramienne i różnoboczne. Trójkąty równoboczne są także trójkątami równoramiennymi.

Zadanie 3.4.2.Poziom trudności:A

Narysuj dowolny trójkąt, a następnie przesuń jego wierzchołki tak, aby powstał
 1. a)
  trójkąt równoramienny o ramionach długości 5 cm i podstawie długości 3 cm
 2. b)
  trójkąt prostokątny równoramienny o ramionach długości4 cm
 3. c)
  trójkąt równoramienny rozwartokątny o kącie 120 stopni i podstawie długości 6 cm
 4. d)
  trójkąt równoramienny o bokach długości 5 cm przecinek   5 cm przecinek   5 cm

Zadanie 3.4.3.Poziom trudności:B

Korzystając z linijki i kratek w zeszycie, narysuj
 1. a)
  trójkąt równoramienny o podstawie 3 cm
 2. b)
  trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej długości 5 cm
 3. c)
  trójkąt równoramienny rozwartokątny o ramionach długości 5 jedna-druga cm
 4. d)
  trójkąt równoboczny o bokach długości 6 cm

Zadanie 3.4.4.Poziom trudności:B

Dany jest trójkąt. Dorysuj do niego taki trójkąt, aby powstał trójkąt
 1. a)
  prostokątny
 2. b)
  rozwartokątny
 3. c)
  równoramienny
Odpowiedź
 

Zadanie 3.4.5.Poziom trudności:B

Narysuj trzy jednakowe trójkąty prostokątne, a następnie podziel jeden z nich na 2 trójkąty prostokątne, drugi – na 3 trójkąty prostokątne, a trzeci - na 4 trójkąty prostokątne.
Odpowiedź
 

Zadanie 3.4.6.Poziom trudności:C

Narysuj trójkąt rozwartokątny, a następnie podziel go na 4 trójkąty rozwartokątne.
Odpowiedź

Zadanie 3.4.7.Poziom trudności:C

Wytnij z papieru 15 jednakowych trójkątów różnobocznych (mogą być w trzech kolorach), a następnie ułóż z nich mozaikę wypełniającą fragment stolika. Przykładaj do siebie boki trójkątów o tej samej długości.

Zadanie 3.4.8.Poziom trudności:C

Wskaż zdania prawdziwe.