Odkryj, zrozum, zastosuj...

Matematyka

Wersja najnowsza (27)

Spis treści

 1. 1. Potęga o wykładniku naturalnym
  1. 1.1. Potęga o wykładniku naturalnym
  2. 1.2. Iloczyn i iloraz potęg o takich samych podstawach
  3. 1.3. Potęgowanie potęgi
  4. 1.4. Iloczyn i iloraz potęg o takich samych wykładnikach
  5. 1.5. Porównywanie potęg
  6. 1.6. Działania na potęgach o wykładniku naturalnym
 2. 2. Pierwiastki
  1. 2.1. Pierwiastki kwadratowe i sześcienne liczb
  2. 2.2. Własności pierwiastków
  3. 2.3. Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka
  4. 2.4. Włączanie czynnika pod znak pierwiastka
  5. 2.5. Działania na pierwiastkach
  6. 2.6. Szacowanie wyrażeń zawierających pierwiastki
 3. 3. Wyrazenia algebraiczne
  1. 3.1. Jednomiany i sumy algebraiczne
  2. 3.2. Mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian
  3. 3.3. Mnożenie sum algebraicznych
  4. 3.4. Działania na wyrażeniach algebraicznych
  5. 3.5. Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
 4. 4. Twierdzenie Pitagorasa
  1. 4.1. Twierdzenie Pitagorasa
  2. 4.2. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa
  3. 4.3. Szczególne trójkąty prostokątne
 5. 5. Pola figur
  1. 5.1. Pole figury. Jednostki pola
  2. 5.2. Pole trójkąta
  3. 5.3. Pole równoległoboku
  4. 5.4. Pole trapezu
  5. 5.5. Pole wielokąta
 6. 6. Układy równań
  1. 6.1. Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
  2. 6.2. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań
  3. 6.3. Przekształcanie wzorów
  4. 6.4. Układ równań z dwiema niewiadomymi – opisywanie związków między wielkościami za pomocą równań
  5. 6.5. Liczba rozwiązań układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi
  6. 6.6. Metoda podstawiania rozwiązywania układów równań
  7. 6.7. Metoda przeciwnych współczynników rozwiązywania układów równań
  8. 6.8. Rozwiązywanie układów równań
  9. 6.9. Opisywanie i rozwiązywanie za pomocą układów równań zadań osadzonych w  kontekście praktycznym
  10. 6.10. Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem układów równań
 7. 7. Funkcje
  1. 7.1. Funkcje
  2. 7.2. Sposoby opisywania funkcji
  3. 7.3. Miejsce zerowe funkcji
  4. 7.4. Funkcja jej własności. Część I
  5. 7.5. Funkcja jej własności. Część II
 8. 8. Figury w ukl wspolrzednych
  1. 8.1. Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie
  2. 8.2. Położenie punktów na płaszczyźnie
   1. 8.2.1. Położenie - szachy
   2. 8.2.2. Położenie - kino
   3. 8.2.3. Położenie - oś liczbowa i układ współrzędnych
   4. 8.2.4. Położenie - mapa
   5. 8.2.5. Położenie - labirynt
  3. 8.3. Wielokąty w układzie współrzędnych
   1. 8.3.1. Punkty o współrzędnych wymiernych
   2. 8.3.2. Wielokąty w układzie współrzędnych
 9. 9. Graniastoslupy i ostroslupy
  1. 9.1. Graniastosłup - opis
  2. 9.2. Pole powierzchni graniastosłupa
  3. 9.3. Jednostki objętości. Objętość graniastosłupa
  4. 9.4. Ostrosłup – opis bryły
  5. 9.5. Pole powierzchni ostrosłupa
  6. 9.6. Objętość ostrosłupa
 10. Słowniczek