Odkryj, zrozum, zastosuj...

Matematyka

Wersja najnowsza (41)

Spis treści

 1. 1. Działania pamięciowe na liczbach naturalnych
  1. 1.1. Liczby naturalne na osi liczbowej
   1. 1.1.1. Wprowadzenie
   2. 1.1.2. Definicja z przykładami
   3. 1.1.3. Zadania
  2. 1.2. Dodawanie pamięciowe liczb naturalnych
  3. 1.3. Odejmowanie pamięciowe liczb naturalnych
  4. 1.4. Porównywanie różnicowe. O ile więcej? O ile mniej?
  5. 1.5. Mnożenie pamięciowe liczb naturalnych
   1. 1.5.1. Wprowadzenie
   2. 1.5.2. Tabliczka mnożenia
   3. 1.5.3. Definicja i przykłady
   4. 1.5.4. Własności mnożenia
   5. 1.5.5. Metody mnożenia
   6. 1.5.6. Zadania
  6. 1.6. Dzielenie pamięciowe liczb naturalnych
  7. 1.7. Porównywanie ilorazowe
   1. 1.7.1. Wprowadzenie
   2. 1.7.2. Zadania. Część I
   3. 1.7.3. Zadania. Część II
  8. 1.8. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem dodawania i odejmowania liczb naturalnych
  9. 1.9. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb naturalnych
  10. 1.10. Dzielenie z resztą
  11. 1.11. Kolejność wykonywania działań
  12. 1.12. Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem
 2. 2. Systemy zapisywania liczb
  1. 2.1. Dziesiątkowy system pozycyjny
  2. 2.2. Zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych
  3. 2.3. Porównywanie liczb naturalnych
  4. 2.4. Zaokrąglanie liczb naturalnych
  5. 2.5. Rachunki pamięciowe na dużych liczbach
  6. 2.6. Zapisywanie liczb w systemie rzymskim
  7. 2.7. Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem
 3. 3. Praktyczne zastosowania matematyki
  1. 3.1. Obliczenia związane z czasem – zegar
  2. 3.2. Obliczenia związane z czasem – kalendarz
  3. 3.3. Długość i jej jednostki
  4. 3.4. Masa i jej jednostki
  5. 3.5. Obliczenia związane z pieniędzmi
  6. 3.6. Trening mistrza - ćwiczenia przed sprawdzianem
 4. 4. Działania pisemne na liczbach naturalnych
  1. 4.1. Dodawanie liczb naturalnych sposobem pisemnym
  2. 4.2. Odejmowanie liczb naturalnych sposobem pisemnym
  3. 4.3. Zastosowanie pisemnego dodawania i odejmowania liczb do rozwiązywania zadań tekstowych
  4. 4.4. Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe
  5. 4.5. Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami
  6. 4.6. Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe
  7. 4.7. Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe
  8. 4.8. Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe
  9. 4.9. Zastosowanie pisemnego mnożenia i dzielenia do rozwiązywania zadań tekstowych
  10. 4.10. Kwadraty i sześciany liczb naturalnych
  11. 4.11. Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych
  12. 4.12. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań pisemnych
  13. 4.13. Trening mistrza. Część I – ćwiczenia przed sprawdzianem
  14. 4.14. Trening mistrza. Część II– ćwiczenia przed sprawdzianem
 5. 5. Figury geometryczne
  1. 5.1. Podstawowe figury geometryczne
  2. 5.2. Proste i odcinki prostopadłe
  3. 5.3. Proste i odcinki równoległe
  4. 5.4. Mierzenie odcinków i łamanych
  5. 5.5. Kąty i ich rodzaje
  6. 5.6. Mierzenie kątów
  7. 5.7. Wielokąty, ich własności i rodzaje
  8. 5.8. Prostokąty i kwadraty
  9. 5.9. Obwody prostokątów i kwadratów
  10. 5.10. Koła i okręgi
  11. 5.11. Co to jest skala? Obliczanie długości odcinków w skali.
  12. 5.12. Trening mistrza - ćwiczenia przed sprawdzianem
 6. 6. Ułamki zwykłe
  1. 6.1. Ułamek jako część całości
  2. 6.2. Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej
  3. 6.3. Porównywanie ułamków o jednakowych licznikach lub mianownikach
  4. 6.4. Rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych
  5. 6.5. Zamiana liczb mieszanych na ułamki
  6. 6.6. Ułamek zwykły jako iloraz
  7. 6.7. Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
  8. 6.8. Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
  9. 6.9. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych
  10. 6.10. Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem
 7. 7. Liczby dziesiętne
  1. 7.1. Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, ...
  2. 7.2. Zapisywanie i odczytywanie liczb dziesiętnych
  3. 7.3. Porównywanie liczb dziesiętnych
  4. 7.4. Przedstawianie wyrażeń dwumianowanych za pomocą liczb dziesiętnych
  5. 7.5. Dodawanie liczb dziesiętnych
  6. 7.6. Odejmowanie liczb dziesiętnych
  7. 7.7. Mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych przez 10, 100, 1000…
  8. 7.8. Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem
 8. 8. Pole figury. Prostopadłościan i sześcian
  1. 8.1. Pole figury. Jednostki pola
  2. 8.2. Pole prostokąta, pole kwadratu
  3. 8.3. Obliczanie pól prostokątów i kwadratów
  4. 8.4. Opis prostopadłościanu i sześcianu
  5. 8.5. Siatki i modele prostopadłościanów i sześcianów
 9. Słowniczek