Odkryj, zrozum, zastosuj...

Matematyka

Wersja najnowsza (26)

Spis treści

 1. 1. Ułamki zwykłe i dziesiętne
  1. 1.1. Liczby
  2. 1.2. Zapisywanie i odczytywanie liczb w systemie rzymskim
  3. 1.3. Działania na ułamkach zwykłych
  4. 1.4. Działania na ułamkach dziesiętnych
  5. 1.5. Porównywanie: liczb, ułamków zwykłych i dziesiętnych
  6. 1.6. Rozwinięcia dziesiętne ułamka zwykłego
  7. 1.7. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
  8. 1.8. Zamiana jednostek
  9. 1.9. Kolejność wykonywania działań
  10. 1.10. Zaokrąglanie liczb
  11. 1.11. Szacowanie wartości wyrażeń arytmetycznych
 2. 2. Procenty
  1. 2.1. Procent i promil
  2. 2.2. Diagramy procentowe
  3. 2.3. Obliczanie procentu danej liczby
  4. 2.4. Procent danej liczby
  5. 2.5. Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu. Część I
  6. 2.6. Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu. Część II
  7. 2.7. Jaki procent jednej wielkości stanowi inna wielkość
  8. 2.8. Obliczenia procentowe. Część I
  9. 2.9. Obliczenia procentowe. Część II
 3. 3. Podstawowe figury płaskie
  1. 3.1. Figury płaskie
  2. 3.2. Kąty i ich rodzaje
  3. 3.3. Kąty utworzone przez dwie proste przecięte trzecią prostą
  4. 3.4. Okrąg i koło
   1. 3.4.1. Wprowadzenie
   2. 3.4.2. Wzajemne położenie prostej i okręgu
   3. 3.4.3. Styczna do okręgu
   4. 3.4.4. Zadania
  5. 3.5. Symetralna odcinka
  6. 3.6. Dwusieczna kąta
  7. 3.7. Konstrukcje kątów o miarach 15°, 30°, 45°, 60°
  8. 3.8. Okrąg opisany na trójkącie
  9. 3.9. Okrąg wpisany w trójkąt
  10. 3.10. Symetria osiowa
  11. 3.11. Figury osiowosymetryczne
  12. 3.12. Symetria względem punktu
  13. 3.13. Figury środkowosymetryczne
  14. 3.14. Wielokąty foremne
 4. 4. Liczby wymierne
  1. 4.1. Liczby wymierne na osi liczbowej
   1. 4.1.1. Liczby wymierne. Wartość bezwzględna
   2. 4.1.2. Porównywanie liczb wymiernych
  2. 4.2. Działania na liczbach wymiernych
  3. 4.3. Odległość na osi liczbowej
  4. 4.4. Działania na liczbach wymiernych. Kolejność wykonywania działań
 5. 5. Wyrażenia algebraiczne
  1. 5.1. Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych
  2. 5.2. Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
  3. 5.3. Jednomiany i sumy algebraiczne
  4. 5.4. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
  5. 5.5. Mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian
  6. 5.6. Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
 6. 6. Wielokąty
  1. 6.1. Trójkąty i ich własności
  2. 6.2. Wielokąty i ich własności
  3. 6.3. Przystawanie figur
  4. 6.4. Cechy przystawania trójkątów
 7. 7. Rownania
  1. 7.1. Równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
  2. 7.2. Rozwiązanie równania. Liczba rozwiązań równania.
  3. 7.3. Rozwiązywanie równań
  4. 7.4. Stosunek dwóch wielkości
  5. 7.5. Równania w postaci proporcji
  6. 7.6. Wielkości wprost proporcjonalne
  7. 7.7. Wielkości odwrotnie proporcjonalne
  8. 7.8. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne
  9. 7.9. Wykorzystanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych
  10. 7.10. Nierówności stopnia pierwszego
  11. 7.11. Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem równań i procentów
  12. 7.12. Przekształcanie wzorów
 8. 8. Stereometria
  1. 8.1. Siatki i modele brył
 9. Słowniczek