Odkryj, zrozum, zastosuj…

Matematyka

Wersja najnowsza (30)

Spis treści

 1. 1. Funkcja
  1. 1.1. Pojęcie funkcji
   1. 1.1.1. Wprowadzenie
   2. 1.1.2. Definicja funkcji. Sposoby przedstawiania funkcji
   3. 1.1.3. Zbiór zadań
    1. 1.1.3.1. Zadania
    2. 1.1.3.2. Zadania generatorowe
  2. 1.2. Dziedzina funkcji
   1. 1.2.1. Wprowadzenie
   2. 1.2.2. Dziedzina
   3. 1.2.3. Zbiór zadań
    1. 1.2.3.1. Zadania
    2. 1.2.3.2. Zadania generatorowe
  3. 1.3. Argument i wartość funkcji. Miejsca zerowe funkcji liczbowej
   1. 1.3.1. Miejsca zerowe funkcji
   2. 1.3.2. Wartość funkcji dla danego argumentu
   3. 1.3.3. Argumenty, dla których funkcja przyjmuje daną wartość
   4. 1.3.4. Zbiór zadań
    1. 1.3.4.1. Zadania
    2. 1.3.4.2. Zadania generatorowe
  4. 1.4. Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu. Część I
   1. 1.4.1. Argumenty i wartości funkcji
   2. 1.4.2. Przykłady
   3. 1.4.3. Zadania. Część I
   4. 1.4.4. Zadania. Część II
  5. 1.5. Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu. Część II
   1. 1.5.1. Przykłady zastosowania funkcji
   2. 1.5.2. Monotoniczność funkcji
   3. 1.5.3. Monotoniczność. Przykłady
   4. 1.5.4. Zadania. Część I
   5. 1.5.5. Zadania. Część II
   6. 1.5.6. Zadania generatorowe
  6. 1.6. Przekształcanie figur na płaszczyźnie kartezjańskiej
   1. 1.6.1. Symetria punktu
   2. 1.6.2. Symetria wykresu funkcji
   3. 1.6.3. Przykłady symetrii funkcji
   4. 1.6.4. Zadania. Część I
   5. 1.6.5. Zadania. Część II
   6. 1.6.6. Zadania generatorowe
  7. 1.7. Przesunięcie wzdłuż osi układu współrzędnych
   1. 1.7.1. Przesunięcie punktu w układzie współrzędnych
   2. 1.7.2. Przykłady
   3. 1.7.3. Przesunięcie wykresów funkcji
   4. 1.7.4. Przykłady
   5. 1.7.5. Zadania
   6. 1.7.6. Zadania generatorowe
 2. 2. Funkcja liniowa
  1. 2.1. Funkcja liniowa. Wykres funkcji liniowej
   1. 2.1.1. Proporcjonalność prosta
   2. 2.1.2. Przykłady
   3. 2.1.3. Definicja funkcji liniowej
   4. 2.1.4. Zadania
   5. 2.1.5. Zadania generatorowe
  2. 2.2. Własności funkcji liniowej
   1. 2.2.1. Współczynnik kierunkowy funkcji liniowej
   2. 2.2.2. Funkcja liniowa rosnąca, funkcja liniowa malejąca
   3. 2.2.3. Zadania
   4. 2.2.4. Zadania generatorowe
  3. 2.3. Miejsce zerowe funkcji liniowej. Równanie liniowe, nierówność liniowa
   1. 2.3.1. Równanie liniowe
   2. 2.3.2. Nierówność liniowa
   3. 2.3.3. Zadania
   4. 2.3.4. Zadania generatorowe
  4. 2.4. Układ równań liniowych. Geometryczna interpretacja układu równań
   1. 2.4.1. Układ dwóch równań liniowych
   2. 2.4.2. Układ równań liniowych
   3. 2.4.3. Zadania
   4. 2.4.4. Zadania generatorowe
  5. 2.5. Zastosowanie funkcji liniowej
   1. 2.5.1. Przykłady zastosowania funkcji liniowej. Część I
   2. 2.5.2. Przykłady zastosowania funkcji liniowej. Część II
   3. 2.5.3. Zadania. Część I
   4. 2.5.4. Zadania. Część II
 3. 3. Trygonometria
  1. 3.1. Podobieństwo trójkątów prostokątnych
   1. 3.1.1. Wprowadzenie do trygonometrii
   2. 3.1.2. Sinus, cosinus i tangens kąta ostrego
   3. 3.1.3. Przykłady
   4. 3.1.4. Zadania. Część I
   5. 3.1.5. Zadania. Część II
  2. 3.2. Tożsamości trygonometryczne
   1. 3.2.1. Tożsamości trygonometryczne
   2. 3.2.2. Przykłady
   3. 3.2.3. Zadania
   4. 3.2.4. Zadania generatorowe
  3. 3.3. Zastosowanie trygonometrii w geometrii
   1. 3.3.1. Przykłady. Część I
   2. 3.3.2. Przykłady. Część II
   3. 3.3.3. Zadania
  4. 3.4. Wykresy i własności funkcji trygonometrycznych
   1. 3.4.1. Wykresy i własności funkcji trygonometrycznych
 4. 4. Liczby
  1. 4.1. Liczby naturalne, całkowite, wymierne
   1. 4.1.1. Liczby naturalne, całkowite i wymierne
   2. 4.1.2. Zadania
  2. 4.2. Procenty
   1. 4.2.1. Procenty i punkty procentowe
   2. 4.2.2. Zadania
   3. 4.2.3. Zadania generatorowe
  3. 4.3. Potęgi, pierwiastki, notacja wykładnicza
   1. 4.3.1. Działania na potęgach
   2. 4.3.2. Zadania
   3. 4.3.3. Działania na pierwiastkach
   4. 4.3.4. Zadania. Część I
   5. 4.3.5. Zadania. Część II
  4. 4.4. Wyrażenia algebraiczne
   1. 4.4.1. Działania na wyrażeniach algebraicznych
   2. 4.4.2. Zadania
   3. 4.4.3. Przykłady
   4. 4.4.4. Zadania, zadania generatorowe
  5. 4.5. Potęga o wykładniku wymiernym
   1. 4.5.1. Potęga o wykładniku wymiernym
   2. 4.5.2. Zadania
  6. 4.6. Nierówności, przedziały, odległość
   1. 4.6.1. Równania i nierówności liczbowe. Przedziały liczbowe
   2. 4.6.2. Przedziały liczbowe. Przedziały jako zbiory
   3. 4.6.3. Wartość bezwzględna - definicja
   4. 4.6.4. Zadania
  7. 4.7. Zaokrąglenia i przybliżenia
   1. 4.7.1. Przybliżenia i zaokrąglenia liczb
   2. 4.7.2. Błąd bezwzględny, błąd względny
   3. 4.7.3. Zadania
 5. 5. Geometria
  1. 5.1. Planimetria. Podstawowe związki na płaszczyźnie
   1. 5.1.1. Przystawanie trójkątów
   2. 5.1.2. Twierdzenie Pitagorasa
   3. 5.1.3. Dwusieczne kąta
   4. 5.1.4. Symetralna odcinka. Symetralne boków trójkąta
   5. 5.1.5. Zadania
  2. 5.2. Wielokąty na płaszczyźnie. Związki miarowe
   1. 5.2.1. Kąty przyległe, wierzchołkowe, naprzemianległe i odpowiadające
   2. 5.2.2. Kąty w figurach, przekątne
   3. 5.2.3. Zadania
  3. 5.3. Przystawanie trójkątów
   1. 5.3.1. Przykłady
   2. 5.3.2. Zadania
  4. 5.4. Podobieństwo trójkątów
   1. 5.4.1. Cechy podobieństwa trójkątów
   2. 5.4.2. Przykłady
   3. 5.4.3. Własności podobieństwa
  5. 5.5. Kąty w trójkącie. Styczna do okręgu
   1. 5.5.1. Kąty w okręgu
   2. 5.5.2. Kąt środkowy, kąt wpisany
   3. 5.5.3. Wzajemne położenie prostej i okręgu
   4. 5.5.4. Wycinek i odcinek koła
   5. 5.5.5. Okrąg wpisany w trójkąt prostokątny
   6. 5.5.6. Zadania
  6. 5.6. Stereometria
   1. 5.6.1. Siatki i modele brył
 6. Słowniczek