Sanitary equipment

Urządzenia sanitarne - język obcy zawodowy dla obszaru budowlanego

Wersja: 2 Przejdź do najnowszej

Materiały multimedialne, które zostały przygotowane do e-zasobu URZĄDZENIA SANITARNE przedstawiają typowe sytuacje zawodowe w kontekście nauki języka angielskiego zawodowego w odniesieniu do nauki w zawodzie Technik inżynierii sanitarnej oraz Monter sieci i instalacji sanitarnych. Proponowane formy realizacji zajęć to prezentacja filmów z aktorami i dialogami, filmów instruktażowych, animacji z dźwiękiem, dokumentów hipertekstowych, rysunków oraz zdjęć podczas lekcji. Materiał został wzbogacony ćwiczeniami interaktywnymi adekwatnymi do prezentowanych zasobów multimedialnych. Czynne współzawodnictwo w grach dydaktycznych urozmaici zdobywanie wiedzy i umiejętności. Jako pracę domową proponujemy rozwiązywanie zadań utrwalających informacje w prezentowanych multimediach oraz ćwiczenia gramatyczno-leksykalne. Elementem samokształcenia będzie przyswojenie słownictwa charakterystycznego dla modułu.

Spis treści

 1. 1. Job characteristics - Sanitary sewage and sanitary installation fitter
 2. 2. Job characteristics - Sanitary Engineering Technician
 3. 3. BD.05 Carrying out works related to the installation, assembly and operation of sanitary sewage and sanitary installation
  1. 3.1. Carrying out works related to the installation, assembly and operation of water supply network and water supply system
  2. 3.2. Carrying out works related to the installation, assembly and operation of sewerage networks and plumbing systems
  3. 3.3. Carrying out works related to the installation, assembly and operation of gas pipelines and gas installations
  4. 3.4. Carrying out works related to the installation, assembly and operation of heating network and district heating substation
  5. 3.5. Carrying out works related to the assembly and operation of ventilation and air-conditioning systems
 4. 4. BD.22. Organization of works related to the installation, assembly and operation of sanitary sewage and sanitary installation
  1. 4.1. Organization of works related to the installation, assembly and operation of water supply network, water supply system and plumbing systems
  2. 4.2. Organization of works related to the installation, assembly and operation of gas pipelines and gas installations
  3. 4.3. Organization of works related to the heating network, district heating substation and heating installation
  4. 4.4. Organization of works related to the ventilation and air-conditioning systems
 5. 5. 'Sanitary equipment' e-resource methodical materials for teachers
 6. Pojęcia