Water construction

Budownictwo wodne - język obcy zawodowy dla obszaru budowlanego

Wersja: 2 Przejdź do najnowszej

W związku z możliwościami podjęcia zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej znajomość języka obcego ma dla pracodawców, oraz dla samych pracowników coraz większe znaczenie. Przekazujemy więc uczniom polskich szkół, oraz ich nauczycielom e-zasoby do nauki języka angielskiego. Materiały multimedialne, które zostały przygotowane do e-zasobu BUDOWNICTWO WODNE przedstawiają one typowe sytuacje zawodowe w kontekście nauki języka angielskiego zawodowego w odniesieniu do nauki w zawodzie Monter budownictwa wodnego oraz Technik budownictwa wodnego. Proponowane formy realizacji zajęć to prezentacja filmów z aktorami i dialogami, filmów instruktażowych, animacji z dźwiękiem, dokumentów hipertekstowych, rysunków oraz zdjęć podczas lekcji. Materiał został wzbogacony ćwiczeniami interaktywnymi adekwatnymi do prezentowanych zasobów multimedialnych. Czynne współzawodnictwo w grach dydaktycznych urozmaici zdobywanie wiedzy i umiejętności. Jako pracę domową proponujemy rozwiązywanie zadań utrwalających informacje w prezentowanych multimediach oraz ćwiczenia gramatyczno-leksykalne. Elementem samokształcenia będzie przyswojenie słownictwa charakterystycznego dla modułu.

Spis treści