Construction works

Prace budowlane - język obcy zawodowy dla obszaru budowlanego

Wersja: 2 Przejdź do najnowszej

Materiały multimedialne, które zostały przygotowane do e-zasobu PRACE BUDOWLANE przedstawiają typowe sytuacje zawodowe w kontekście nauki języka angielskiego zawodowego w odniesieniu do nauki w zawodach Monter izolacji budowlanych, Betoniarz-zbrojarz, Murarz-tynkarz, Monter konstrukcji budowlanych oraz Technik budownictwa. Proponowane formy realizacji zajęć to prezentacja filmów z aktorami i dialogami, filmów instruktażowych, animacji z dźwiękiem, dokumentów hipertekstowych, rysunków oraz zdjęć podczas lekcji. Materiał został wzbogacony ćwiczeniami interaktywnymi adekwatnymi do prezentowanych zasobów multimedialnych. Czynne współzawodnictwo w grach dydaktycznych urozmaici zdobywanie wiedzy i umiejętności. Jako pracę domową proponujemy rozwiązywanie zadań utrwalających informacje w prezentowanych multimediach oraz ćwiczenia gramatyczno-leksykalne. Elementem samokształcenia będzie przyswojenie słownictwa charakterystycznego dla modułu.

Spis treści

 1. 1. Job characteristics - Building insulation fitter
 2. 2. BD.07. Making building insulation
  1. 2.1. Making and renovation of damp proofing
  2. 2.2. Making and renovation of thermal, acoustic and vibration-damping insulation
  3. 2.3. Making and renovation of anticorrosion and chemical-resistant insulation
 3. 3. Job characteristics - Concreter-steel fixer
 4. 4. BD.12. Steel fixing and concrete placing works
  1. 4.1. Preparation of reinforcement steel and the assembly of reinforcing mesh and reinforcement cages
  2. 4.2. Transport, placing and installation of reinforcement in formworks
  3. 4.3. Making concrete mixes and mortars
  4. 4.4. Laying and compacting concrete mix and curing newly laid concrete
 5. 5. Job characteristics - Bricklayer-plasterer
 6. 6. BD.14. Masonry and plastering works
  1. 6.1. Making masonry mortars, plaster mortars, and concrete mixes.
  2. 6.2. Making brick building structures
  3. 6.3. Plastering works
  4. 6.4. Renovation and demolitions of brick building structures
 7. 7. Job characteristics - Building construction fitter
 8. 8. BD.16. Assembling building structures
  1. 8.1. Assembling steel structures
  2. 8.2. Assembling prefabricated RC structures
  3. 8.3. Assembling prefabricated wooden structures
 9. 9. Job characteristics - Construction technician
 10. 10. BD.29. Performing and monitoring construction works
  1. 10.1. Making masonry building structures
  2. 10.2. Making RC monolithic structures
  3. 10.3. Making building structures
 11. 11. BD.30. Organizing and monitoring construction works and making cost estimates
  1. 11.1. Organizing works related to construction site management and earthwork
  2. 11.2. Organizing construction works in a lockup stage
  3. 11.3. Organizing works connected with maintenance of buildings
  4. 11.4. Organizing works connected with demolition of buildings
  5. 11.5. Making cost estimates of construction works
 12. 12. 'Construction works' e-resource methodical materials for teachers
 13. Pojęcia