e-podręczniki

Polityka prywatności

  1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu http://www.epodreczniki.pl (dalej „Serwis”).
  2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 28 (dalej „ORE”).
  3. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119)
  4. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu traktowana jest przez ORE w sposób priorytetowy. ORE dokłada wszelkich starań w tym stosuje wszelkie środki ostrożności oraz zabezpieczania, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub dostępem osób niepowołanych.
  5. Dokonując rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracji, użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie zawartych w formularzu danych osobowych w bazie danych ORE oraz na ich przetwarzanie przez ORE. Dane osobowe przekazane przez użytkowników Serwisu mogą być wykorzystywane w celach marketingowych jedynie po uzyskaniu od nich odpowiedniej zgody.
  6. Zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt. 3 użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
  7. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są przez ORE sprzedawane ani użyczane. Zgodnie z zapisami art. 31 ustawy, o której mowa w pkt. 3 przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu może być przez ORE powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Serwisu.
  8. ORE ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  9. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Serwisu. ORE nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.
  10. Wszelkie zmiany niniejszego polityki prywatności będą komunikowane użytkownikom Serwisu poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie umieszczana nie później niż na 2 dni przed wejściem w życie zmian.

Pliki cookies

Do prawidłowego działania oraz Państwa wygody nasza strona używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Niektóre strony internetowe gromadzą w ciasteczkach informacje o użytkownikach przeglądających zawartość strony (przykładowo koszyk zakupów w sklepie internetowym).

W niektórych przypadkach nasza strona internetowa może korzystać z ciasteczek (np. do zapamiętania tzw. zmiennych sesji). Serwis www.epodreczniki.pl nie wykorzystuje oraz nie zamierza wykorzystywać jakichkolwiek informacji o użytkowniku mogących się znaleźć w ciasteczku.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki: