Wszystkie materiały zawarte w e‑podręcznikach, tj. teksty i materiały ilustracyjne, dostępne są na zasadzie wolnej licencji CC BY 3.0 Polska lub na zasadzie tzw. „dozwolonego użytku”, tj. można korzystać z takich materiałów m.in. dla celów edukacyjnych.

Informacje o licencji znajdują się w zakładce „Ustawienia” widocznej po wejściu do każdej lekcji, w wybranym e‑podręczniku (prawy, górny róg ekranu).

Dostępność na licencji CC BY 3.0 Polska (tzw. „Wolna licencja – Uznanie autorstwa 3.0 Polska”) oznacza prawo do dzielenia się materiałem na zasadzie „kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie”. Można także dokonywać adaptacji materiału, co oznacza „remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu”. Możesz wykorzystywać materiał do dowolnego celu, także komercyjnego. Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji. Uznanie autorstwa oznacza, że wykorzystywany utwór należy odpowiednio oznaczyć (podać autora utworu), podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.

UWAGA! Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do  tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego. Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych pozwoleń dla niektórych sposobów wykorzystania utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.

Dostępność na zasadzie tzw. „dozwolonego użytku” oznacza, że instytucje naukowe i oświatowe (w tym szkoły) mogą, w celach dydaktycznych, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. Oznacza to, iż nauczyciel może wykorzystywać na lekcjach cudze utwory w celu prowadzenia zajęć. Takie korzystanie jest nieodpłatne i nie wymaga zgody twórcy (lub jego spadkobierców). Należy jedynie pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych twórcy (które nigdy nie wygasają), czyli o oznaczeniu utworu imieniem i nazwiskiem twórcy.

UWAGA!

Niektóre zdjęcia w rubrykach „Aktualności” i w innych lokalizacjach portalu przeznaczonego do prezentacji e‑podręczników nie są dostępne na wolnych licencjach. Zdjęcia nieprzeznaczone do pobierania ze strony i dalszego użytku w jakiejkolwiek formie oznaczone są znakiem ©. Za każdym razem, gdy chcesz wykorzystać dany utwór, zapoznaj się z warunkami jego korzystania, które znajdziesz w opisie utworu.