1. Z jakiej przeglądarki internetowej najlepiej skorzystać, aby pracować z e-podręcznikiem?

E-podręczniki mogą być uruchamiane w różnych bezpłatnych przeglądarkach internetowych, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, itp. Ze względu na stan zaawansowania i dostępne aktualizacje rekomendujemy najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome: https://www.google.pl/chrome/browser/desktop/.


2. Jakie są wymagania techniczne do korzystania z e-podręczników?

Nie ma specyficznych technicznych wymagań, wystarczy skorzystać z najnowszej wersji przeglądarki internetowej na dowolnym systemie operacyjnym, np. Windows 7/8/10, Mac OS, Linux. Niezbędne jest też aktywne łącze do Internetu.


3. Mam problemy z rejestracją, co może być przyczyną?

Prosimy o przeczytanie instrukcji dotyczącej procesu rejestracji dostępnej pod linkiem: 

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/190307/v/latest/t/student-canon/m/i6w7fqAp8f


4. Jak można zapisać się na kursy e-learningowe o pracy z e-podręcznikami?

By zapisać się na kurs e-learningowy „Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się” należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie http://kursy.epodreczniki.pl/.


5. Dlaczego nie ma opracowań z języka angielskiego?

W projekcie  „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” nie zakładano tworzenia e-podręczników do nauki języków obcych.


6. Czy planowane jest opracowanie e-podręczników z przedmiotów zawodowych?

Tak. Te e-podręczniki powstaną w projektach realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE POWER.


7. Czy dostępne są plany wynikowe dotyczące E-podręczników?

W projekcie „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” nie zakładano tworzenia planów wynikowych.


8. Gdzie można znaleźć ankietę o E-podręcznikach?

W strefie dla zalogowanych SIO.


9. Czy są Państwo zainteresowani współpracą odnośnie, np. tworzenia edukacyjnych materiałów multimedialnych?

Twórcy zainteresowani przygotowywaniem takich materiałów będą mogli m.in. startować w konkursach w następnej perspektywie finansowej UE w programie POWER.


10. Czym jest platforma epodreczniki.pl?

Platforma technologiczna www.epodreczniki.pl jest złożonym systemem informatycznym składającym się z zestawu niezbędnych usług i narzędzi udostępniających kluczowe funkcje wspierające proces gromadzenia, zarządzania, edycji i masowej dystrybucji otwartych treści edukacyjnych zgodnych z aktualną podstawą programową.

Platforma definiuje zestaw otwartych standardów opisu cyfrowych treści e-podręcznika, a jednocześnie umożliwia współbieżne zapisy, odczyty, modyfikacje, edycje i wymianę treści poprzez interfejsy programistyczne aplikacji (API). Warstwa prezentacji otwartych treści edukacyjnych e-podręcznika, w tym tekstu, obrazu, audio, wideo, zadań interaktywnych itp. odseparowana jest od źródeł treści gromadzonych w bazach danych i repozytoriach.        

Platforma zapewnia stały dostęp użytkownikom w trybie pracy stałego połączenia internetowego, a za pomocą aplikacji mobilnych umożliwia im pobranie i dostęp do wybranych cyfrowych treści edukacyjnych bez konieczności utrzymania połączenia internetowego.

Ponadto, platforma udostępnia intuicyjny i łatwy w obsłudze portalowy interfejs użytkownika, zapewnia automatyczne dostosowanie interfejsu użytkownika oraz przeskalowanie treści cyfrowych odpowiednio do typu, rozdzielczości ekranu, formatów multimedialnych oraz standardów obsługiwanych przez różne urządzenia końcowe uczniów i nauczycieli.

Platforma technologiczna spełnia również kluczowe wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa oprogramowania oraz zabezpieczeń infrastruktury obliczeniowo-sieciowej. Wykorzystując najnowsze technologie chmurowe, zapewnia w dynamiczny sposób skalowalność liczby użytkowników końcowych oraz wspiera ciągłą integrację z zewnętrznymi systemami IT wdrażanymi w szkołach, np. e-dziennikami i systemami e-Learning.