Pierwsze z tych ograniczeń dotyczy korzystania z twórczości i odtwórczości dla dobra osób niepełnosprawnych. W tym zakresie ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwala skorzystać z każdego legalnie rozpowszechnionego utworu, w tym z utworu muzycznego w postaci nut, płyty CD, w internecie itd., „jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia”.

Drugie ze zwolnień dotyczy korzystania z utworów i artystycznych wykonań w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu. Sklep RTV lub punkt naprawy takiego sprzętu nie jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia twórcy lub reprezentującej go organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (np. ZAiKS), jeśli podczas prezentacji uruchomi sprzęt RTV w celu zaprezentowania klientowi jego możliwości.

Trzecie ze zwolnień obejmuje zgodę na korzystanie z egzemplarzy utworów już rozpowszechnionych w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży utworów, w zakresie uzasadnionym promocją wystawy lub sprzedaży, z wyłączeniem innego handlowego wykorzystania.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych wolno także korzystać z utworów dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych, sprawozdań z tych postępowań, a także zezwala na wykorzystanie utworu architektonicznego we wszystkich jego postaciach (obiekt, rysunek, plan etc.) w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego.