28 Paź

Z.Herbert

29 października 1924 r.  urodził się Zbigniew Herbert.

Ten wybitny polski poeta i pisarz naukę rozpoczął w rodzinnym Lwowie, gdzie ukończył gimnazjum i liceum, maturę zaś zdawał już w czasie wojny na tajnych kompletach. W czasie okupacji był żołnierzem Armii Krajowej, pracował jako karmiciel wszy do produkcji szczepionek anty-tyfusowych.


Studia polonistyczne rozpoczął jeszcze we Lwowie na kompletach, lecz po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1944 r. na wschodnie kresy Rzeczypospolitej, przyszły pisarz wyjechał do Krakowa. Tam studiował na Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Prawa, a także w Akademii Handlowej. Był humanistą o bardzo szerokim spektrum zainteresowań.


Swoje pierwsze utwory zaczął publikować dosyć późno, dopiero w 1950 r. Odbył liczne podróże po świecie, w kraju osiedlił się w Warszawie. Po 1981 roku został redaktorem wydawanego w drugim obiegu pisma „Zapis”. Jego utwory cechował kodeks wartości oparty na Biblii i kulturze antycznej. Unikał łatwego moralizowania, bez patosu podkreślał, że najważniejsze w życiu człowieka są godność, wierność zasadom i ideałom oraz przyzwoitość. Wskazywał, że tylko postawa będąca brakiem przyzwolenia na kłamstwo, zdradę i podłość, jest w stanie ocalić człowieka.


Jego twórczość była autorytetem dla opozycji lat 80-tych. Po okresie transformacji, nowa elita III RP została przez Herberta obnażona, autor zdystansował się wobec środowiska dawnych opozycjonistów.


Do końca swoich dni był wierny ideałom, mimo choroby nadal uczestniczył w życiu politycznym.


Zbigniew Herbert – poeta niezłomny - zmarł 28 lipca 1998 roku.


Pozostawił po sobie dramaty :„Jaskinia filozofów”, „Drugi pokój”,  znakomite eseje: „Barbarzyńca w ogrodzie”, „Martwa natura z wędzidłem”. Jego twórczość poetycka obejmuje m.in. tomy „Struna światła”, „Hermes, pies i gwiazda”, „Studium przedmiotu”, „Napis”, „Pan Cogito”, „Raport z oblężonego miasta”, „Elegia na odejście”, „Ronigo”, „Epilog burzy”.


Więcej na temat Zbigniewa Herberta i jego twórczości można dowiedzieć się ze strony epodreczniki.pl:

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/131144/v/71/t/student-canon/m/j0000007ZLB1v79#j0000007ZLB1v79_0000003J

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/224102/v/30/t/student-canon/m/j00000081ABv29#j00000081ABv29_00000067

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/131144/v/71/t/student-canon/m/j0000007UWB1v79#j0000007UWB1v79_000000B4

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/224102/v/30/t/student-canon/m/j00000081LBv29#j00000081LBv29_00000011

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/132535/v/14/t/student-canon/m/j0000000GKB3v20#j0000000GKB3v20_0000001Y

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/132535/v/14/t/student-canon/m/j0000000GKB3v20#j0000000GKB3v20_0000002L

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/132535/v/14/t/student-canon/m/j0000000GKB3v20#j0000000GKB3v20_0000005Y

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/131473/v/30/t/student-canon/m/j0000000C6B1v38#j0000000C6B1v38_0000007Y

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/131473/v/30/t/student-canon/m/j0000007X0B1v38#j0000007X0B1v38_0000000T

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/132535/v/14/t/student-canon/m/j0000000GKB3v20#j0000000GKB3v20_0000001P