15 Gru

W. Broniewski

Władysław Broniewski urodził się 17 grudnia 1897 roku, zmarł w 1962 roku.

Tematyka jego utworów obejmowała zarówno kwestie historyczne, jak i osobiste przeżycia artysty. Tym szczególnym i tragicznym było doświadczenie śmierci córki. Dedykował jej wiersze napisane w przypływie żalu i rozpaczy nad utraconym szczęściem.

Odsłuchaj i przeczytaj utwór „Moja córka”, w którym poeta opisuje swój ból. Kolejne liryki stanowią cykl poetycki poświęcony tragicznie zmarłej Ance.

 

Władysław Broniewski tworzył również wiersze w duchu tyrteizmu. Jest to „heroiczna postawa polegająca na walce za ojczyznę, a nawet oddaniu za nią życia. Nazwa pochodzi od imienia Tyrtajosa. Motywy tyrtejskie występują w literaturze wszystkich epok (w Polsce zwłaszcza w romantyzmie i twórczości związanej z II wojną światową). Zadaniem twórcy po nie sięgającego jest zagrzewanie do boju w imię zagrożonego kraju”. W wierszu „Bagnet na broń” Broniewski nawołuje do pełnej gotowości w obronie Ojczyzny.


Przeczytaj lub odsłuchaj wiersz „Kolumb” Władysława Broniewskiego. Poznaj poetycką wizję podróży Kolumba.

 

W innym utworze („Krzyk ostateczny”) poeta opisuje własne wyobrażenie czasu apokalipsy.

Zwróć uwagę na wymowny ostatni wers wiersza: „rzucę okrzyk mój ostateczny: wolność!”.

 

Twórczość Władysława Broniewskiego wpisuje się również w nurt socrealizmu. Poeta jest autorem wiersza „Słowo o Stalinie”.

Socrealizm był widoczny w sztuce i w architekturze. Tematami dzieł byli wodzowie rewolucji, robotnicy, chłopi. Pojawił się w sztuce radzieckiej w 1934 roku. Na stronie e-podręcznika możesz obejrzeć malarstwo oraz architekturę tego okresu, w którą wpisuje się budynek Pałacu Kultury i Nauki.